E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Informacije od javnog značaja

Lice određeno za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Opštinskoj upravi opštine Sjenica je Aleksandra Vukanić, dipl. prav, zamenica načelnika Opštinske uprave Opštine Sjenica.

Adresa I kontakt podaci:

Aleksandra Vukanić
Opština Sjenica
Ul. Zmaja od Bosne, br 1.
36310 Sjenica
Tel. 062 285 467
E-mail: aleksandra.vukanic@sjenica.rs

Zahtev za slobodan pristup informaciji od javnog znacaja – srp.
Zahtjev za slobodan pristup informaciji od javnog znacaja – bos.
Zalba kada se nije postupilo u celosti po zahtevu trazioca – srp.
Zalba kada se nije postupilo u cjelosti po zahtjevu trazioca – bos.
Žalba protiv odluke kojom je odbijen zahtjev – bos.
Žalba protiv odluke kojom je odbijen zahtev – srp.