E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Lokacijski uslovi – Doneti zaključci

2017.

Red.
Br.
Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Predmet
1. 353-43/17 Karišik Muriz 24.02.2017. Pogledaj

 

Godina 2016.

Red.
Br.
Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Predmet
1. 353-39/16 Kasumović Šefkija 04.08.2016. Pogledaj
2. 353-94/16 Tarić Samir 04.08.2016. Pogledaj
3.  353-133/16 Metović Eldar 10.10.2016. Pogledaj
4.  353-160/16 Telenor d.o.o 10.10.2016. Pogledaj
5. 353-59/16  Zornić Esad 10.10.2016. Pogledaj
6. 353-279/16 SZTR Mlekara “Korzo” 16.12.2016. Pogledaj