E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Operativni tim Opštine Sjenica podijelio oko 1000 paketa pomoći (FOTO)

Zahvaljujući ekspeditivnosti Call centra opštine Sjenica, formiranog zbog pomoći naugroženijim građanima u vrijeme vanrednog stanja, 520 korisnika na području Opštine je  dobilo  neophodnu pomoć.
Između ostalog, donacijama Štaba za vanredne situacije, građana, džemata, privrednika te međunarodnih i domaćih organizacija podijeljeno je 737 paketa pomoći. Opštinska organizacija Crvenog krsta obezbijedila je 206 porodičnih paketa za najugroženije i Rome, a podijeljeni su i paketi za sve članove Udruženja za pomoć djeci i osobama ometenim u razvoju “Povetarac”.
Volonteri Operativnog tima na kućnu adresu odnijeli su lijekove za 85 korisnika, a kod deset korisnika je odveden doktor u kućnu posjetu.
Također, volonteri su, bez obzira na visoki rizik od zaraze,  svakodnevno za vrijeme policijskog  časa vršili dezinfekciju svih javnih površina u gradu, uključujući stambene zgrade, banke i apoteke. Na poziv starijih građana, plaćani su računi i podizane penzije.
Zahvaljujući dobroj saradnji Štaba za vanredne situacije opštine Sjenica i Gorske službe spasavanja Srbije izvedena je i uspješna akcija oslobađanja  zaglavljenog taksi vozila iz nepristupačnog  terena u kojem se nalazila starija osoba.
Call centar je formiran 18. marta , odlukom Štaba za vanredne situacije opštine Sjenica. U timu za dostavu prehrambenih namirnica, vode, lijekova i ostalih potrepština najugroženijem stanovništvu, su uz koordinaciju Envera Kalendera- Linde, volonteri Kancelarije za mlade Sjenica i službenici lokalne samouprave. Aktivnosti su povedene u saradnji sa Centrom za socijalni rad, Crvenim krstom, Gorskom službom spasavanja, Domom zdravlja i ostalim institucijama i organizacijama.