E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Prosvetna inspekcija

Kontrolne liste

Plan inspekcijskog nadzora od 01.09.2017. do 01.09.2018. godine

Izveštavanje za period od 01.01.2017 – 31.12.2017. godine

Izveštaj rada prosvetne inspekcije u brojkama – za 2016. godinu

Ukupan broj za 2016. god. Planirano Realizovano
Redovan nadzor 22 22
Vanredni nadzor 15 23
Kontrolni nadzori 7 7
Dopunski nadzor 1 1
Pritužbe na rad inspektora
Podnete  prijave drugom nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup
Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka

Prosvetni inspektor,
Mehdija Bibić