E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Prosvetna inspekcija

Kontrolne liste

Godina 2019.

Godina 2018.

Godina 2017.

Godina 2016.

Izveštaj rada prosvetne inspekcije u brojkama – za 2016. godinu

Ukupan broj za 2016. god. Planirano Realizovano
Redovan nadzor 22 22
Vanredni nadzor 15 23
Kontrolni nadzori 7 7
Dopunski nadzor 1 1
Pritužbe na rad inspektora
Podnete  prijave drugom nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup
Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka

Prosvetni inspektor,
Mehdija Bibić

error: :)