E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Održana trodnevna radionica na temu izrade Plana razvoja u Vrnjačkoj Banji

U Vrnjačkoj Banji u periodu od 19. do 21. juna održana je trodnevna radionica za opštinske timove za izradu planova razvoja pet lokalnih samouprava na kojoj je prisustvovao i opštinski tim za izradu Plana razvoja  opštine Sjenica. U okviru trodnevne radionice održane su sesije iz oblasti strateškog planiranja i metodologije izrade planova razvoja lokalnih samouprava.

Prvog dana vršena je analiza socio-ekonomskih parametara svih opština koje su uključene u zajednički projekat. Drugog dana, učesnici su pohađali radionice koje su za cilj imale definisanje vizija razvoja, problema i prioritetnih ciljeva koje je potrebno sprovesti kroz buduće planove razvoja. Poslednjeg dana održane su radionice vezane za identifikovanje budućih mera koje će doprineti dostizanju planiranih ciljeva razvoja.

error: :)