E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Opština Sjenica pristupila izradi Plana razvoja opštine Sjenica

Opština Sjenica Rešenjem Predstednika opštine Sjenica broj 031/1170/14 od 10.06.2019. pristupa izradi lokalnog Plana razvoja za period od sedam godina, u skladu sa odredbama Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 30/2018).

Stručnu podršku u izradi Plana razvoja opštini Sjenica pružiće Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) kroz projekat „Podrška uspostavljanju sistema planiranja i izrada srednjoročnih planova razvoja lokalne samouprave“ koji se finansira iz bespovratnih sredstava slovačke razvojne pomoći (SlovakAid), a sprovodi posredstvom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP).

Cilj nam je da u izradu ovog najvažnijeg strateškog dokumenta uključimo širok krug predstavnika lokalne zajednice, pre svega predstavnike privrede, javnih institucija i civilnog sektora, kako bismo zajedno sagledali trenutnu situaciju ali i definisali prioritete razvoja naše opštine. Iz toga, razloga formiraće se PARTNERSKI FORUM zainteresovanih strana koji će svojom aktivnom ulogom kroz učestvovanje u samoj izradi Plana, svojim sugestijama, predlozima i primedbama uticati na koncipiranje samog Plana, uobličavanje strateškog okvira, definisanje vizije, prioritetnih ciljeva razvoja kao i samih mera za postizanje ciljeva.

Proces izrade Plana razvoja proći će kroz nekoliko faza i planirano je da bude završen do kraja godine.

Na početnoj strani opštinske veb prezentacije (Sjenica.rs) postavljen je baner pod nazivom – IZRADA PLANA RAZVOJA OPŠTINE SJENICA 2020-2028 koji vodi do odeljka sajta pod nazivom Plan razvoja, na kome će ubuduće biti postavljene sve neophodne informacije o preduzetim aktivnostima u procesu izrade Plana razvoja opštine Sjenica 2020-2028.

error: :)