E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Obaveštenje lokalne poreske administracije

SHODNO ČLANU 34. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU, OBAVEŠTAVAJU SE SVI OBVEZNICI KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE DA SU OBAVEZNI DA DO 31. MARTA 2017. GODINE, NA PROPISANOM OBRASCU PODNESU  PORESKE  PRIJAVE  ZA IMOVINU,   ZA TEKUĆU   2017.  GODINU.

TAKOĐE SE OBAVEŠTAVAJU I SVI OSTALI OBVEZNICI KOJI NISU PODNELI  PORESKE  PRIJAVE  ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2017. GODINU (KUĆE ZA STANOVANJE, STANOVI, POSLOVNE ZGRADE, GARAŽE I ZEMLJIŠTE),  DA U ŠTO KRAĆEM ROKU TO UČINE,  OBZIROM DA ĆE SE U NAREDNOM  PERIODU  VRŠITI   KONTROLA NEPRIJAVLJENE  IMOVINE.

NEPODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE U NAPRED NAVEDENOM ROKU PREDSTAVLJA  PORESKI  PREKRŠAJ  U KOM SLUČAJU ĆE OD STRANE OVOG ORGANA BITI PODNET ZAHTEV ZA POKRETANJE PORESKO – PREKRŠAJNOG POSTUPKA.

PORESKE PRIJAVE SE MOGU PODNETI NA ŠALTERU LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE, U ZGRADI PORESKE UPRAVE, GDE SE MOGU DOBITI   NEOPHODNE   INFORMACIJE   I   POJAŠNJENJA.

LOKALNA   PORESKA   ADMINISTRACIJA
OPŠTINSKE   UPRAVE   OPŠTINE   SJENICA