E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

„DamaD“ posjetio opštinsku upravu i predstavio svoje projekte

Predstavnici kulturnog centra „DamaD“ iz Novog Pazara na čelu sa g-đom Zibijom Dh-Šarenkapić posjetili su opštinsku upravu u Sjenici i u razgovoru sa predstavnicama Savjeta za rodnu ravnopravnost i Kancelarije za mlade Sjenica su predstavili su svoje projekte.

Radi unapređenja uloge žena u političkim procesima na lokalnom nivou, predstavljen je projekat “Žene Sandžaka – Primena postojećih mehanizama za rodnu ravnopravnost”. Ovim programom je u 2013. planirana saradnja sa Opštinom Sjenica kroz školu izgradnje kapaciteta saveta za rodnu ravnopravnost, seminare za javne službenike i seminare za lokalne parlamentarce (odbornike i odbornice).

„Različitosti i raznolikosti su prednost – Promovisanje kulturnog pluralizma u Sandžaku” je naziv projekta koji za cilj ima uključivanje mladih u procese donošenja javnih politika, njihov podsticaj i podrška u aktivnom radu i rješavanju nekih od problema u lokalnoj zajednici u cilju promovisanja društva koje brine o potrebama svih svojih građana. Plan se sastoji iz lokalnog strateškog okvira za inkluzivne politike, seminara za javne službenike, konsultacije i drugih aktivnosti.

Akcenat ovih projekata je bačen na podizanje javne svijesti o važnosti postojanja inkluzivnih javnih politika u lokalnim zajednicama.