E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Deblokada regionalnog puta Sjenica – Bijelo Polje

Nakon sedmodnevne blokade stanovnika sela Vrbnice u mesnoj zajednici Bare danas su deblokirani. Angažovana je sva raspoloživa mehanizacija Direkcije za urbanizam iz Sjenice. Regionalni put Sjenica Bijelo Polje ponovo je ospsobljen za saobraćaj.