E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

IFTAR ZA GRAĐANE SJENICE

Opštine Bajrampaša iz Turske i opština Sjenica  vas pozivaju na iftar koji opština Bajrampaša tradicionalno organizuje diljem Balkana.

Iftar u Sjenici će biti u nedJelju,  4.juna u sportskoj hali u Sjenici. Bujrum“