E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

“Izazovi i kvalitet obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina”

U Beogradu je održan okrugli sto “Izazovi i kvalitet obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina”. Cilj organizacije okruglog stola je uspostavljanje dijaloga i razmjena iskustava, stavova i mišljenja među relevantnim akterima o aktuelnim problemima i izazovima koji prate i opterećuju proces obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji, sa posebnim fokusom na temu kvaliteta obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina i mogućnosti za unapređenje trenutnog stanja.

Okrugli sto je dio dvogodišnje inicijative koja je realizovana u cilju afirmacije i unapređenja dijaloga o integrativnim obrazovnim politikama kroz afirmaciju koncepta interkulturalnog obrazovanja u Republici Srbiji i predstavlja završni događaj koji se realizuje u okviru projekta „Mapiranje izazova u implementaciji obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina i podrška konceptu interkulturalnog obrazovanja“ koji Akademska inicijativa „Forum 10“ realizuje uz podršku Open Society Foundation Serbia / Fondacija za otvoreno društvo Srbija.

Potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća i predsjednik Skupštine Sjenica, Muhedin Fijuljanin je takođe bio učesnik ovog Okruglog stola , te su zajedno razmatrali sva navedena pitanja o izazovima i kvalitetu obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina, kao i o interkulturnom i unapređenju obrazovanja uopšte.

Photo: “Forum 10”

error: :)