E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Javna rasprava o budžetu opštine Sjenica za 2020. godinu

Na održanoj javnoj raspravi prezentovan je budžet za 2020. godinu. Na samom početku dat je prikaz Nacrta odluke o budžetu opštine koja je po svojoj formi veoma obiman i težak za razumijevanje zbog specifičnih pojmova i klasifikacija koje je čine.

„Nastojimo da kroz ovaj transparentan pristup unaprijedimo razumijevanje i interesovanje građana za lokalne finansije , a u perspektivi očekujemo i unapređenje zajedničke saradnje u postavljanju ciljeva, definisanju prioriteta i planiranju razvoja naše opštine. Ovo je jedan korak koji je jedan od koraka koji ćemo u budućnosti praktikovati prilikom donošenja svih važnih dokumenata i odluka“ istakla je na samom početku javne rasprave, zaposlena na poslovima planiranja i izvršenja budžeta, Anida Mujović.

Ukupno planirani prihodi i primanja kao i rashodi i izdaci utvrđeni su u iznosu od 843 824 268 dinara iz budžeta, 900 hiljada dinara sopstvenih izvora i 205 245 000 dinara  iz ostalih izvora.

Najveći rashodi ovim planom izdvojeni su za saobraćajnu infrastrukturu  u iznosu od  12% i to najvećim dijelom za održavanje i izgradnju nove infrastrukture u gradskom i seoskom području.

Kao uvijek, za predškolsko obrazovanje u iznosu od 13%, što obuhvata funkcionisanja PU „Maslačak“, rekonstrukciju kuhinje, izgradnju nove zgrade dječijeg vrtića i subvencije roditeljima čija djeca pohađaju privatni vrtić zbog popunjenosti kapaciteta državnog.

Za završetak zgrade dječijeg vrtića 32 000 000 dinara, 15 000 000 dinara iz budžeta opštine i 17 000 000 dinara iz EU PRO.

Za poljoprivredu i ruralni razvoj 4%, za funkcionisanje Regionalnog centra za razvoj poljoprivrede i sela i realizaciju plana razvoja i podrške  poljoprivredi.

Značajna sredstva izdvajaju se za program socijalne dječije zaštite gdje su uspostavljene tri usluge i to: dnevni boravak za djecu sa poteškoćama u razvoju,pomoć u kući za stara lica, Savjetovalište za mlade, a predviđeno je i opremanje senzorne sobe.

Za komunalnu djelatnost  14% , što obuhvata  održavanja javnih zelenih površina , uređivanja groblja i pijaca, upravljanje otpadom, vodosnabdijevanje i ulične rasvjete. U okviru ovog programa za projekat  Zelena pijaca planirana su sredstva  u iznosu od 67 500 000 dinara, od toga 15 000 000 dinara  od budžeta opštine i 52 500 000 dinara od UNDP-a.

Ustanova kulture planira  realizaciju manifestacije „Sjeničko kulturno ljeto“, dok Turistička organizacija Sjenica organizuje projekat izgradnje trim staze na izletištu „Borići“, nastavak izgradnje Sjeničke kuće, kao i funkcionisanje rezervata Peštersko polje.

Ustanova za sport zadužena je za učešće u Sandžačkim i MOSI igrama i organizacija biatlon kupova na ski centru „Žari“.

Lokalna samouprava planira raspisivanje  Javnih poziva za finansiranje sportskih udruženja za projekata od javnog značaja koje sprovode udruženja građana i vjerske zajednice.

4 000 000 dinara planirano je za Konkurs za unapređenje javnog interesa u oblasti informisanje, a od toga 2 000 000 dinara za informisanje na jezicima nacionalnih manjina.

U okviru programa Lokalni ekonomski razvoj planirana su sredstva sa kojima će se u saradnji sa NSZ-om realizovati program Javni radovi i za nova zapošljavanja.

Iz Odjeljenja za budžet i finansije navode da se budžet opštine donosi  na osnovu  uputstva Ministarstva finansija, svih relevantnih zakona,  ali i u skladu sa strateškim dokumentima opštine i akcionim planovima za pojedine oblasti kao i prema potrebi budžetskih korisnika.

Predsjednik opštine Sjenica, Hazbo Mujović  je u direktnoj komunikaciji sa građanima odgovarao na pitanja ali i saslušao sve sugestije i primjedbe. Takođe, predsjednik Mujović dodaje da je planiran završetak skoro svih započetih projekata, ali i rješavanje svih problema za koje  su strani investitori zainteresovani.

Građani su se složili da najveća podrška opštine treba da bude poljoprivredi, sportu, obrazovanju, studentskim i đačkim stipendijama, kao i za razvoj seoskih mjesnih centara. Ulaganje više u saobraćajnu infrastrukturu i rekonstrukcija najvećih ulica u gradu.

error: :)