E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Naredba

Na osnovu  člana 43. i 44. Zakona o smanjenju rizka od katastrofa i upravljanju vanrednm situacijama, na osnovu člana 2. Odluke o formiranju štaba za vanredne sitacije i Instrukcija  Vlade Srbije od 21.03.2020. i u skladu dopisa Ministarstva od 18.03.2020. u vezi širanje zarazne bolesti KORONA VIRUS Štab za Vanredne Situacije Opštine Sjenica izdaje sledeću:

N A R E D B U

  1. Da svi kafići i restorani prestaju sa radom od subote 21.03.2020.
  2. Da se zabranjuje okupljanje više od pet osoba zajedno na jednom mestu.
  3. Zatvara se autobuski gradski i međugradski saobraćaj, osim saobraćaja svojim automobilom.
  4. Radno vreme maloprodajnih objekata od ponedeljka do subote je od 7.00 do 18.00 časova, a nedeljom od 8.00 do 18.00 časova.

Kontrolu sprovođenja ove naredbe vršiće nadležne inspekcijske službe

Naredbe traje dok je na snazi Vanredno stanje u Republici Srbiji.

Naredba stupa na snagu danom objavljivanja.

Komandant štaba

 Hazbo Mujović

error: :)