E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Obeležen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom – 3. decembar

Predsednik opštine Hazbo Mujović posetio je Udruženje „Povetarac“ iz Sjenice povodom obeležavanja  3.decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, gde su pristustvovali deca korisnici usluga Udruženja, kao i njihovi roditelji i staratelji.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3.decembar, obeležava se od 1992.godine kada je Generalna skupština OUN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje sveta pozivaju na obeležavanje tog dana, sa ciljem da se osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učestvovanje u društvenom životu.

Dan osoba sa invaliditetom treba da se ukaže na bolje razumevanje ovih osoba, pomogne da ljudi postanu svesniji prava, dostojanstva i dobrobiti osoba sa invaliditetom i da se podigne nivo svesti o važnosti  uklanjanja svih prepreka koje otežavaju  participaciju osoba sa invaliditetom u društvenim zbivanjima i njihov doprinos zajednici u kojoj žive.

Udruženje „Povetarac“ od svoh osnivanja 2003.godine realizuje aktivnosti pružanja podrške deci i osobama ometenim u razvoju, kao i njihovim roditeljima, a poslednjih  nekoliko godina i pomoći u kući starim, bolesnim i iznemoglim licima, od kojih su mnoga osobe sa invaliditetom.

Zahvaljujući svestranoj podršci lokalne samouprave Sjenica i resornog  ministasrtva, izgrađen je i opremljen objekat dnevnog boravka za decu i roditelje i obezbeđen stabilan izvor finansiranja projekata i ostalih programskih aktivnosti udruženja.

Udruženje se zahvalilo partnerima i saradnicima CSR, Domu zdravlja, školama, predškolskoj ustanovi, drugim organizacijama i pojedincima.

Uspešnom radu udruženja doprinosi tim stručnjaka raznih profila kao i potreban broj akreditovanih gerontodomaćica-negovateljica.

Predsednik opštine Hazbo Mujović i predsednik Udruženja „Povetarac“ Zlatko Jusufović, uz  čestike i najbolje želje deci, roditeljima i ostalim korisnicima usluga, u narednoj godini obećali su nova ulaganja, podizanje kvaliteta rada, veći obuhvat korisnika usluga sa seoskog područja i druge mere sa ciljem brže i potpunije integracije osoba sa invaliditetom u sveukupna zalaganja i napore društva i naše lokalne zajednice radi  boljeg života svih građana.

error: :)