E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Održana četvrta redovna sednica Opštinskog veća

16. decembra 2016. godine održana je četvrta redovna sednica Opštinskog veća opštine Sjenica. Većnici su utvrdili Odluku o budžetu opštne Sjenica za 2017. godinu, Odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Sjenica, Odluku o organizaciji opštinske uprave opštine Sjenica, Kadrovski plan opštinske uprave opštine Sjenica i opštinskog javnog pravobranilaštva za 2017. godinu i Odluku o upravljanju otpadom na teritoriji opštine Sjenica, kao i niz drugih akata koji su u vidu predloga prosleđeni Skupštini opštine Sjenica na razmatranje i odlučivanje.

Većnici u razmatrali i odlučivali o zahtevima pravnih i fizičkih lica sa područja naše opštine.