E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Posjeta PALGO centra i SKGO Opštini Sjenica

U okviru projekta „Stvaranje inovativne metodologije za upravljanje učinkom u cilju podizanja veće odgovornosti lokalnih vlasti u Srbiji“, Opštinu Sjenica je posjetila predstavnica PALGO centra i Stalne konferencije gradova i opština, Milijana Zdravković – Mihajlov.

U razgovoru sa predstavnicima opštinske uprave, predsjednikom opštine, načelnikom opštinske uprave, predstavnicima sektora za finansije i javne nabavke, kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, sektora za urbanizam, izdavanje upotrebnih i građevinskih dozvola. U toku ovih razgovora, sprovedena je analiza botreba u sljedećim oblastima:

–          Upravljanje javnim finansijama

–          Javne nabavke

–          Lokalni ekonomski razvoj

–          Upravljanje imovinom

–          Usluge za građane i privrednike

–          Upravljanje ljudskim resursima

Rezultati istraživanja će biti iskorišćeni kao osnova za pripremu paketa obuke i tehničke pomoći lokalnim samoupravama. Stalna konferencija gradova i opština i PALGO centar su do sada činile veliki napor u cilju podizanja kapaciteta usluga opština i gradova u zemlji, na čemu smo mi kao lokalna samouprava u Sjenici posebno zahvalni, istakao je Ismail Mahmutović, šef kabineta predsjednika opštine Sjenica.