E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Potpisan ugovor o namenskim transferima za socijalnu zaštitu

Opština Sjenica i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja potpisali su Ugovor o namenskim transferima, kojim su utvrđene vrste usluga socijalne zaštite iz nadležnosti opštine koje se finansiraju namenskim transferima iz budžeta Republike Srbije.

Ugovorom je predviđeno da se namenskim sredstvima mogu finansirati usluge socijalne zaštite iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom, po osnovu stepena razvijenosti opštine ispod republičkog proseka, i to:

  • dnevne usluge u zajednici (usluga dnevnog boravka, svratišta i pomoći u kući),
  • usluga smeštaja u prihvatilište,
  • usluge podrške za samostalan život, osim usluge stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom,
  • usluga ličnog pratioca detetu sa invaliditetom kao podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu,
  • usluge personalne asistencije dostupne punoletnim licima sa invaliditetom sa procenjenim I ili II stepenom podrške,
  • savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge, osim savetovanja i obuke hranitelja i usvojilaca,
  • ostale usluge socijalne zaštite u skladu sa potrebama i prioritetima jedinice lokalne zajednice.

U skladu sa potpisanim ugovorom, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će opštini Sjenica preneti sredstva za odobrene namenske transfere na godišnjem nivou, za finansiranje navedenih usluga socijalne zaštite u visini od 4.746.637,43 dinara.