E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

POTPISIVANjE SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU MISIJE USAID-A U SRBIJI I LOKALNIH SAMOUPRAVA, KOJE SU ODABRANE KAO UČESNICE PROJEKTA ZA ODGOVORNU VLAST.

Mustafa Baltić, pomoćnik predsednika, potpisao je danas u ime opštine Sjenica pomenuti sporazum, tako da je jos jednom dobijeno priznanje o odgovornosti ove vlasti kao i stalnom trudu u unapređivanju iste.

Teme na koje će se opština fokusirati jesu: 
1. Unapredjenje transparentnosti rada LS
2. Unapredjenje učešća javnosti u radu LS
3. Unapredjenje učešća javnosti u budžetskom procesu i praćenju javne potrošnje.
4. Unapredjenje kvaliteta javnih usluga