E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

SARADNJA OPŠTINE SJENICA I DRŽAVNOG UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU

Predsjednik opštine Sjenica Hazbo Mujović primio je, 3. decembra 2015. godine, predstavnike Državnog univerziteta u Novom Pazaru, prof. dr Miodraga Ralevića i asistenta Esada Muminovića. Tom prilikom analizirani su modeli saradnje između Državnog univerziteta u Novom Pazaru i njegovog Instituta za razvoj urbanističkih akata sa jedne strane i opštine Sjenica i njene Direkcije za urbanizam, projektovanje i izgradnju sa druge strane, na polju definisanja projektnog zadatka i razvoja što kvalitetnijeg Plana detaljne regulacije I, blok 1.2.

Blok 1.2. predstavlja najuži centar gradskog naselja Sjenica, na kojem se nalazi nezavršeni dom kulture, objekti srednjih škola, dečji dispanzer i prostor do Osnovne škole Svetozar Marković, poznat kao Podgrad. Uzimajući u obzir važnost tog dijela grada i njegov potencijal, od velike je važnosti uključivanje što više relevantnih zainteresovanih strana u procesu razvoja plana detaljne regulacije, pa samim tim i Državnog univerziteta sa njenim institutom za razvoj urbanističkih planova.

Tokom razgovora, gosti su upoznati sa aktivnostima rukovodstva opštine i naporima koji se ulažu da Sjenica sa modernom pešačkom zonom i uređenjem javnih površina dobije novi imidž.

Govoreći u ime Državnog univerziteta u Novom Pazaru prof. dr Miodrag Ralević je iskazao zadovoljstvo doslednosti rukovodstva sjeničke opštine planskim aktima i pohvalio ideju uključenja što većeg broja zainteresovanih u izradi planskih akata, posebno javnosti, jer su oni krajnji korisnici tog prostora.

Na sastanku su predloženi konkretni modeli saradnje i koraci za razvoj planskog dokumenta koji će obezbediti razvoj Sjenice, arhitektonsku prepoznatljivost i ambijent koji centar grada zaslužuje. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Direkcije za urbanizam, projektovanje i izgradnju, opštinske Službe za urbanizam i Odseka za lokalni ekonomski razvoj.

Treba pomenuti da je u toku realizacija projekta planskog uređenja bloka 1.2 (centralna zona), dok će se drugim dokumentom urediti potez od starog groblja do nekadašnjeg metalnog preduzeća “Napredak” (blokovi 1.5 i 1.6), projekta podržanog od strane programa Evropski PROGRES