E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Sporazum o zajedničkom ulaganju opštine Sjenica i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (FOTO)

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, rektor Državnog univerziteta u Novom Pazaru Miladin Kostić i predsednik opštine Sjenica Hazbo Mujović  potpisali su danas Sporazum o finasiranju projekta izgradnje Studentskog doma Državnog univerziteta u Novom Pazaru u Sjenici. ”Ovo je važan korak u razvoju visokog obrazovanja u Srbiji. Sjenica poseduje sve preduslove da se u nju izmesti departman hemijsko – tehnoloških nauka Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Izgradnjom studentskog doma stvorićemo i uslove za premeštanje departmana. Upravo ovde ćemo pokazati značaj dualnog obrazovanja na fakultetima, pre svega kroz polјoprivredne smerove”,  poručio je ministar. Na departmanu koji će odlukom Senata univerziteta biti dislociran u Sjenicu izučavaju se studijski programi: polјoprivredna proizvodnja, prehrambena tehnologija i biotehnologija. U opštini postoje tri najsavremenije labaratorije za analizu kvaliteta mleka, mlečnih proizvoda, mesa i mesnih proizvoda  koje će biti u funkciji visokog obrazovanja.

Da je polјoprivreda resurs koji Sjenica mora da iskoristi istakao je predsednik opštine Hazbo Mujović u razgovoru sa ministrom. ”Shvatili smo potrebu da se uvede dualno obrazovanje. Iz budžeta smo izdvojili 5 miliona dinara kako bismo škole naučili da prave projekte i kako bi aplicirali kroz razne fondove”, naglasio je Mujović.

Bolјa saradnja sa lokalnim samoupravama je ono čemu težimo i  zbog toga smo danas u Sjenici, da se dogovorimo kako da zajedničkim naporima unapredimo obrazovanje jer to je interes celog društva, rekao je ministar Šarčević. ”Zajednički rad sa lokalnim samoupravama na planu upisa u srednje škole je dobar početni korak ka bolјoj saradnji”,  naglasio je ministar.

Na sastanku je bilo reči i o stanju u Osnovnoj školi ”Svetozar Marković” koja postoji od 1860.godine i u kojoj se nastava odvija u neadekvatnim  uslovima. Zbog toga je i urađen projekat izgradnje potpuno nove školske zgrade. Direkcija za javnu imovinu dala je saglasnost za lokaciju, a u toku je procedura dobijanja građevinske dozvole, kao i  sagledavanje mogućnosti i izvora finansiranja. Na kraju posete Sjenici ministar Šarčević je posetio upravo tu školu i uverio se u kakvim uslovima uči 733 đaka.