E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

U blokadi regionalni put Sjenica – Bijelo Polje

Zbog obilnih padavina i naglog otapanja snijega na sjeničko pešterskoj visoravni mnogi seoski putevi su oštećeni. Najkritičnije je u selu Vrbnica, mjesna zajednica Bare. Tamošnje stanovništvo još je u saobraćajnoj blokadi.