E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Uručeni nastavni listovi za pripremnu nastavu na bosanskom jeziku

Članovi komisija Bošnjačkog nacionalnog vijeća za stručno-pedagoški nadzor i ocjenu kvaliteta izvođenje pripremne nastave na bosanskom jeziku uručili su direktorima obrazovno-vaspitnih ustanova nastavne listove koji će se koristiti u pripremnoj nastavi u 16 odjeljenja 12 obrazovno vaspitnih ustanova u Novom Pataru, Prijeplju, Tutinu i Sjenici.

udzbenici1

Ovom prilikom podijeljeno je 17 vrsta nastavnih listova, koje je za upotrebu odobrilo Bošnjačko nacionalno vijeće, a koji će se koristiti u nastavi u sjeničkoj predškoslskoj ustanovi “Maslačak”, prvom i petom razredu Osnovne škole “12. decembar” i prvom razredu Gimnazije “Jezdimir Lović”.

Nastavne listove je pripremio 25-člani autorski tim Vijeća, a njihovi tekstovi biće pretočeni u udžbenike i dodatke postojećim udžebenicima koje će izdati izdavačka kuća “Klet” iz Beograda, a koji će učenicima biti dostupni pred početak naredne školske godine, kada počinje kompletna nastava na bosanskom jeziku.