E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Završetak izgradnje „Sjeničke kuće“

Etno- turistički kompleks „Sjenička kuća“ je u završnoj fazi radova. Ostaju fasadni i keramičarski radovi unutar objekta, zatim slijedi opremanje enterijera i otkup eksponata. Objekat ima 700 metara kvadratnih, a planirano je grijanje toplotnim pumpama koje je ekološki najčistija metoda grijanja. 

„Za izgradnju cjelokupnog objekta do sad je potrošeno 20 470 000 dinara, od sredstava dobijenih na  konkursima, odnosno na pozivima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, a i od resornog ministarstva je ovaj projekat podržan“- istakao je direktor Turističke organizacije Sjenica, Mihailo Tripković.

Etno- turistički kompleks „Sjenička kuća“ predstavlja reprezentativan objekat sjeničke kuće sa kraja 19. i početka 20. vijeka. Predstavlja repliku tradicionalne sjeničke kuće onakve kako je ona zapravo i izgledala iz tog vremenskog perioda i u kakvoj su živjeli naši preci. Ono što je karakteristično za nju je tip gradnje, a njena namjena će u budućnosti biti multifukcionalna. Jedan dio objekta će predstavljati galeriju, a imaće i mali muzejski depo, u jednom dijelu će imati dvije postavke, odnosno dvije sobe koje će biti opremljene u tradicionalnoj kulturi ovog kraja. Jedna soba će biti opremljena u tradicionalnom bošnjačkom folkloru, a druga onako kako je u to vreme živjela jedna srpska porodica.

„Sjenička kuća“ se nalazi u strogom centru grada na slobodnoj površini gdje je inače urbanističkim planom predviđena izgradnja takvog objekta koji će doprinijeti uljepšanju grada.

error: :)