ABCDEF
1
PROPISDATUMGODINA
BROJ PROPISA
SL. GLASNIK
PREGLED
2
Rešenje o obrazovanju lokalnog saveta za migracije opštine Sjenica12.10.2015
06-07/2015-T9
11/2015Pogledaj
3
Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u opštini Sjenica
12.11.2015
022-2821/2015
11/2015Pogledaj
4
Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta opštine Sjenica za
2016. godinu
28.04.2016
06-1/2016-T54
13/2016Pogledaj
5
Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti28.11.2016
06-1/2016-T92
30/2016Pogledaj
6
Odluka o pribavljanju i nabavci kombi vozila28.11.2016
06-1/2016-T93
30/2016Pogledaj
7
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji opštine Sjenica radi utvrđivanja poreza na
imovinu za 2018. Godinu
15.11.201706-14/2017-319/2017Pogledaj
8
Pravilnik o budžetskom računovodstvuOdluku o izmeni Pravilnika o načinu I I uslovima korišćenja službenih vozila
organa opštine Sjenica
30.01.2018031-16/184/2018Pogledaj
9
Odluka o izgradnji objekta zajedničkim ulaganjem05.03.201806-3/2018-158/2018Pogledaj
10
Rešenje o formiranju komisije o utvrđivanju predloga naziva ulica na području opštine Sjenica04.10.2018
06-16/2018-T1
19/2018Pogledaj
11
Odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice
15.10.2018
06-17/2018-T1
20/2018Pogledaj
12
Odluku utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji opštine Sjenica radi utvrđivanja poreza
na imovinu za 2019. Godinu
30.11.201806-18/2018-TI21/2018Pogledaj
13
Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava vjerskim zajednicama05.03.201806-3/18-625/2018Pogledaj
14
Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno računa konsolidovanog računa trezora opštine Sjenica
05.03.201806-3/18-4-325/2018Pogledaj
15
Pravilnik o postupku donošenja finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika budžeta i izmene istih05.03.201806-3/18-4-125/2018Pogledaj
16
Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta opštine Sjenica
05.03.201806-3/4-225/2018Pogledaj
17
Pravilnik o finansiranju ili sufinansiranju potreba i interesa građana u oblasti sporta iz budžeta opštine Sjenica26.01.201806-1/18-143/2019Pogledaj
18
Rešenje o formiranju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa i donošenja predloga Odluke za dodelu
sredstava udruženjima građana iz budžeta opštine Sjenica za 2019. godinu
04.01.201906-1/19-44/2019Pogledaj
19
Rešenje o formiranju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa i donošenja predloga Odluke za dodelu
sredstava za sportska udruženja za 2019. godinu
04.01.201906-1/19-34/2019Pogledaj
20
Odluka o pokretanju postupka otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine Sjenica
putem javnog nadmetanja
14.03.201906-2/19-88/2019Pogledaj
21
Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve14.03.201906-2/19-98/2019Pogledaj
22
Odluka o odobrenju finansiranja godišnjih programa sportskih udruženja14.03.201906-2/19-108/2019Pogledaj
23
Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Sjenica
14.03.201906-2/19-118/2019Pogledaj
24
Pravilnik o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog
interesa koji realizuju crkve i verske zajednice u opštini Sjenica
14.03.201906-2/19-128/2019Pogledaj
25
Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Sjenica za finansiranje programa od javnog
interesa koja realizuju udruženja
14.03.201906-2/19-138/2019Pogledaj
26
Zaklјučak o utvrđivanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta na teritoriji opštine
Sjenica za 2019. Godinu
11.04.201906-T3/19-19/2019Pogledaj
27
Rešenje o obrazovanju konkursne komisije za izbor kandidata za članove radnog tela za praćenje primene
lokalnog antikorupcijskog plana opštine Sjenica
10.09.201906-12/2019-321/2019Pogledaj
28
Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku sprovođenja javnog konkursa za izbor članova radnog tela za
praćenje sprovođenja lokalnog antikorupcijskog plana
10.09.201906-12/2019-221/2019Pogledaj
29
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji opštine Sjenica radi utvrđivanja poreza na imovinu
za 2020. Godinu
27.11.201906-16/19-527/2019Pogledaj
30
Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Sjenica11.12.201906-18/19-111/2020Pogledaj
31
Odluka o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi opštine Sjenica
28.11.202006-27/20-738/2020Pogledaj
32
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti30.11.202006-39/-343/2020Pogledaj
33
Rešenje o formiranju saveta za bezbednost saobraćaja opštine Sjenica30.11.202006-39/20-2-147/2020Pogledaj
34
Rešenje o formiranjuKomisije za sprovođenje postupka javnog konkursa i donošenja predloga Odluke za dodelu sredstava
sportskim udruženjima iz budžeta opštine Sjenica
30.11.202006-39/20-2-247/2020Pogledaj
35
Odluka o imenovanju člana komisije za evaluaciju biznis planova na projektu
“Reintegracija-podrška održivoj(re)integraciji povratnika u Srbiji”
30.11.202006-39/20-2-347/2020Pogledaj
36
Zaključak nalaže Odeljenju za lokalnu poresku administraciju da utvrdi način na koji opštinski organi mogu da doprinesu
povećanju broja poreskih obveznika i da taj postupak uđe u legalne tokove
30.11.202006-39/20-3-247/2020Pogledaj
37
Rešenje o formiranju Radne grupe za implementaciju Projekta rekonstrukcije zelene pijace30.11.202006-39/20-2-447/2020Pogledaj
38
Zaključak nalaže se Odeljenju za lokalnu poresku administraciju da utvrdi način i ispita mogućnost oporezivanja
kablovskih i drugih operatera na teritoriji opštine Sjenica a u cilju naplate istih
30.11.202006-39/20-3-347/2020Pogledaj
39
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji opštine Sjenica radi utvrđivanja
poreza na imovinu za 2021. Godinu
30.11.202006-39/20-347/2020Pogledaj
40
Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave opštine Sjenica30.11.202006-39/20-447/2020Pogledaj
41
Odluka o pokretanju postupka javne rasprave30.11.202006-39/20-8-247/2020Pogledaj
42
Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije Opštinske uprave opštine Sjenica30.11.202006-39/20-8-647/2020Pogledaj
43
Zaključak o utvrđivanju Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Sjenica za
2020. godinu (Rebalans)
10.12.202006-46/20-247/2020Pogledaj
44
Zaključak o utvrđenju Predloga Odluke o budžetu opštine Sjenica za 2021. godinu10.12.202006-46/20-347/2020Pogledaj
45
Zaključak o utvrđenju Predloga Odluke o pribavljanju, raspolaganju, upravljanju i korišćenju stvari u javnoj svojini
opštine Sjenica
10.12.202006-46/20-547/2020Pogledaj
46
Zaključak o utvrđenju Predloga Odluke o lokalnim komunalnim taksama za 2021. godinu10.12.202006-46/20-647/2020Pogledaj
47
Zaključak o utvrđenju Predloga Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Sjenica za 2021
10.12.202006-46/20-747/2020Pogledaj
48
Zaključak o predlogu Skupštini opštine Sjenica da na narednoj sednici Skupštine opštine za članove veća, koji će biti na
stalnom radu imenuje sledeće većnike
10.12.202006-46/20-13-147/2020Pogledaj
49
Zaključak o utvrđenju Predloga Odluke utvrđivanju stopa poreza na imovinu za nepokretnosti na teritoriji opštine Sjenica
10.12.202006-46/20-1447/2020Pogledaj
50
Odluka o raspisivanju javnog Konkursa za postavljenje zamenika načelnika Opštinske uprave04.03.202106-11/2021-24/2021Pogledaj
51
Rešenje o formiranju komisije za sprovođenje izbornog postupka za postavljenje zamenika načelnika
Opštinske uprave Opštine Sjenica
04.03.202106-11/2021-34/2021Pogledaj
52
Odluka o izmeni i dopuni Pravilnika o finansiranju ili sufinansiranju potreba i interesa građana u oblasti sporta iz
budžeta Opštine Sjenica
04.03.202106-11/2021-56/2021Pogledaj
53
Odluka o izmeni i dopuni Pravilnika o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje
programa od javnog interesa koji realizuju crkve i verske zajednice u opštini Sjenica
04.03.202106-11/2021-66/2021Pogledaj
54
Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave Opštine Sjenica06.03.202106-18/2021-97/2021Pogledaj
55
Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u
javnu svojinu Opštine Sjenica
24.05.2021
06-23/2021-12-18
8/2021Pogledaj