E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

18. januar Dan žalosti u Sjenici

Predsjednik opštine Sjenica Munib Mujagić proglasio je 18. januar 2021. godine Danom žalosti. Ovakva odluka je donesena zbog stradanja više lica sa teritorije Opštine.
Dan žalosti se obilježava spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi Opštine Sjenica , javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Opština.
Elektronski i drugi mediji su dužni da svoj program prilagode Danu žalosti.