E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Obrasci zahteva

Zahtevi za objedinjenu proceduru:

Zahtev za lokacijske uslove
Zahtev za izmenu lokacijskih uslova
Zahtev za saglasnost na tehničku dokumentaciju
Zahtev za građevinsku dozvolu
Zahtev za rešenje po čl. 145. ZPI
Zahtev za izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli
Zahtev za prijavu radova
Prijava zavrsetka izrade temelja
Zahtev za privremenu građevinsku dozvolu
Zahtev za upotrebnu dozvolu

Ostali zahtevi:

Zahtev za ozakonjenje
Zahtev za informaciju o lokaciji
Zahtev za potvrđivanje urbanističkog projekta
Zahtev za potvrđivanje projekata parcelacije i preparcelacije
Zahtev za izdavanje potvrde da se za navedenu vrstu radova ne izdaje građevinska dozvola
Zahtev za izdavanje uverenja o starosti objekta