E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Skupština opštine

Skupština opštine Sjenica predstavlja najviši zakonodavni organ. Kao predstavnički organ ima isključivo političke funkcije, donosi statut opštine, odluke i druge opštinske propise, potvrđuje budžet, rebalans budžeta (ako je potreban) i završni račun budžeta, razvojne i druge planove i programe, vrši nadzor nad radom načelnika Opštinske uprave i administrativne službe, bira skupštinsko rukovodstvo (predsjednika, zamenika predsjednika i sekretara skupštine), donosi poslovnik o svom radu, Odluku o simbolima opštine i vrši druge poslove utvrđene zakonom i statutom opštine.

Skupštinu opštine čine odbornici koji se biraju na period od četiri godine, u skladu sa izbornim propisima. U skladu sa svojom teritorijalnom organizacijom, broja mesnih zajednica i brojem stanovnika, Skupština opštine Sjenica broji 39 odbornika.

PREDJSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE SJENICA

Mulka Zornić
E-mail: mulka.zornic@sjenica.rs

 

ZAMENIK PREDJSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE SJENICA

Momir Kovačević

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE SJENICA

Nermina Karišik

 

SPISAK ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE SJENICA

 1. Mersija Camović – Akademik Muamer Zukorlić – Stranka pravde i pomirenja (SPP)
 2. Ersin Malićević
 3. Sanela Halković
 4. Jahija Aljović
 5. Berina Ćućović
 6. Nermina Mujagić
 7. Bilal Nišić
 8. Zijadin Turković – SDA Sandžaka – Dr Sulejman Ugljanin
 9. Kaso Avdović
 10. Samir Vatić
 11. Memnuna Ćatović
 12. Ilda Šoljanin
 13. Mejra Bihorac
 14. Mejrema Bibić
 15. Amel Papić
 16. Raza Mahmutović
 17. Dženeta Biševac
 18. Sadat Redžović – „EVROPSKA SJENICA – RASIM LJAJIĆ“
 19. Samina Bronja
 20. Bejto Ziljkić
 21. Adelisa Latović
 22. Dženita Papić
 23. Selda Semanović
 24. Murat Bihorac
 25. Gavrilo Vranić – ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU
 26. Rada Vulović
 27. Marija Tripković
 28. Aldin Kurtović – GG „BEZ DISKRIMINACIJE – ALDIN DINO KURTOVIĆ“
 29. Aldisa Vrcić
 30. Jugoslav Pajević
 31. Esad Zornić
 32. Gordana Babić – IVICA DAČIĆ – SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS)
 33. Radiša Knežević
 34. Veroslav Karličić – Grupa građana ZAJEDNO
 35. Mulka Zornić – Samostalni odbornik
 36. Fadil Nikšić
 37. Fadil Seferović
 38. Momir Kovačević
 39. Dušica Krasić

REGISTAR AKATA

SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE