E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Skupština opštine

Skupština opštine Sjenica predstavlja najviši zakonodavni organ. Kao predstavnički organ ima isključivo političke funkcije, donosi statut opštine, odluke i druge opštinske propise, potvrđuje budžet, rebalans budžeta (ako je potreban) i završni račun budžeta, razvojne i druge planove i programe, vrši nadzor nad radom načelnika Opštinske uprave i administrativne službe, bira skupštinsko rukovodstvo (predsjednika, zamenika predsjednika i sekretara skupštine), donosi poslovnik o svom radu, Odluku o simbolima opštine i vrši druge poslove utvrđene zakonom i statutom opštine.

Skupštinu opštine čine odbornici koji se biraju na period od četiri godine, u skladu sa izbornim propisima. U skladu sa svojom teritorijalnom organizacijom, broja mesnih zajednica i brojem stanovnika, Skupština opštine Sjenica broji 39 odbornika.

PREDJSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE SJENICA

Mulka Zornić
E-mail: mulka.zornic@sjenica.rs

 

ZAMENIK PREDJSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE SJENICA

Momir Kovačević

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE SJENICA

Nermina Karišik

 

SPISAK ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE SJENICA

 1. Mersija Camović – Akademik Muamer Zukorlić – Stranka pravde i pomirenja (SPP)
 2. Fadil Nikšić
 3. Ersin Malićević
 4. Sanela Halković
 5. Jahija Aljović
 6. Berina Ćućović
 7. Nermina Mujagić
 8. Fadil Seferović
 9. Bilal Nišić
 10. Dženeta Biševac
 11. Zijadin Turković – SDA Sandžaka – Dr Sulejman Ugljanin
 12. Kaso Avdović
 13. Samir Vatić
 14. Memnuna Ćatović
 15. Ilda Šoljanin
 16. Mejra Bihorac
 17. Admir Elezović
 18. Amel Papić
 19. Raza Mahmutović
 20. Nermin Kamberović – „EVROPSKA SJENICA – RASIM LJAJIĆ“
 21. Samina Bronja
 22. Bejto Ziljkić
 23. Adelisa Latović
 24. Dženita Papić
 25. Dinel Eminović
 26. Murat Bihorac
 27. Gavrilo Vranić – ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU
 28. Momir Kovačević
 29. Rada Vulović
 30. Dušica Krasić
 31. Andrija Milinković
 32. Aldin Kurtović – GG „BEZ DISKRIMINACIJE – ALDIN DINO KURTOVIĆ“
 33. Aldisa Vrcić
 34. Jugoslav Pajević
 35. Esad Zornić
 36. Gordana Babić – IVICA DAČIĆ – SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS)
 37. Radoslav Radević
 38. Veroslav Karličić – Grupa građana ZAJEDNO
 39. Mulka Zornić – Samostalni odbornik

REGISTAR AKATA

SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE