E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Odluka o budžetu

Budžet opštine Sjenica za 2024 godinu.

***

Budžet opštine Sjenica za 2023 godinu.

***

Budžet opštine Sjenica za 2022 godinu.

***

Budžet opštine Sjenica za 2021 godinu.

***

Budžet opštine Sjenica za 2020 godinu.

***

Budžet opštine Sjenica za 2019 godinu.

***

Budžet opštine Sjenica za 2018 godinu.

***

Budžet opštine Sjenica za 2017 godinu.

***

Budžet opštine Sjenica za 2016 godinu.

***

Budžet opštine Sjenica za 2015 godinu.

***

Budžet opštine Sjenica za 2014 godinu.