E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Opšti podaci

Po površini (1.059 km kvadratnih) Sjenica je jedna od najvećih opština u Srbiji.

Prema podacima sa Popisa stanovništva iz 2011. godine, u Sjenici živi 26.392 stanovnika. Od tog broja 12.958 (49,10%) su osobe ženskoga roda, a 13.434 (50,90%) osobe muškoga roda.

Opština Sjenica je višenacionalna sredina i u njoj žive Bošnjaci, Srbi, Albanci, Crnogorci, Turci, Romi i ostali. U pogledu nacionalne pripadnosti Bošnjaka ima 19.498 (73,88%), Srba 5.264 (19,95%), Muslimana 1.234 (4,68%), Roma 93 (0,35%), Albanaca 29 (0,11%) i pripadnika drugih nacionalnosti 274 (1,04%).

Prema stepenu razvijenosti jedinica lokalnih samouprava za 2014. godinu, opština Sjenica spada u četvrtu grupu koju čini 44 izrazito nedovoljno razvijenih jedinica lokalnih samouprava čiji je stepen razvijenosti ispod 60% republičkog prosjeka.