E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Besplatno pružanje pravne podrške

Obavještavaju se građani opštine Sjenica da je u zgradi Opštinske uprave počela sa radom Kancelarija za savjetodavne službe.

Poslove pružanja besplatne pravne podrške u okviru projekta „Savjetodavna služba za građane opštine Sjenica“ pružaće diplomirani pravnik  Mersiha Hamidović, svakog radnog dana u periodu od 7h do 14:30h u kancelariji broj 30.

Vrste savjetodavnih usluga koje možete dobiti su:

  • Pružanje pravnih savjeta
  • Pružanje opštih pravnih informacija
  • Sastavljanje podnesaka i popunjavanje formulara.