E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Konkursi

[17.05.2024.] JAVNI KONKURS
Za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Sjenica

* * *

[12.04.2024.] INTERNI KONKURS
Za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Sjenica

* * *

[09.04.2024.] JAVNI KONKURS
Za prijem jednog pripravnika u Opštinskoj upravi opštine Sjenica

* * *

[22.03.2024.] JAVNI KONKURS
Za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta i jednog pripravnika u opštinskoj upravi opštine Sjenica

* * *

[04.03.2024.] INTERNI KONKURS
Za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Sjenica

* * *

[28.12.2023.] JAVNI KONKURS
Za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Sjenica

* * *

[28.12.2023.] JAVNI KONKURS
Za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Sjenica

* * *

[28.12.2023.] JAVNI KONKURS
Za popunjavanje radnog mesta jednog pripravnika u Opštinskoj upravi opštine Sjenica

* * *

[13.12.2023.] INTERNI KONKURS
Za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi Sjenica

* * *

[13.12.2023.] INTERNI KONKURS
Za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi Sjenica

* * *

[03.03.2023.] KONKURS
Za finansiranje programa od javnog interesa koji realizuju crvke i verske zajednice u opštini Sjenica za 2023. godinu

* * *

[02.03.2023.] KONKURS
Za finansiranje (ili / i sufinansiranje) programa / projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja

* * *

[13.12.2022.] JAVNI KONKURS
Za postavljenje načelnika Opštinske uprave opštine Sjenica

* * *

[23.05.2022.] JAVNI KONKURS
Za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravu opštine Sjenica (Poslovi prijema zahteva za ostvarivanje porodiljskog prava i prava na roditeljski i dečiji dodatak, u zvanju viši referent – jedan izvršilac)

* * *

[06.05.2022.] INTERNI KONKURS
Za prijem u radni odnos na neodredjeno vreme, jednog službenika, pri Odeljenju za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove opštine Sjenica na radnom mestu: Šef odseka za zajedničke poslove i poslove uslužnog centra

* * *

[21.04.2022.] INTERNI KONKURS
Za prijem u radni odnos na neodredjeno vreme, jednog službenika, pri
Odeljenju za društvene delatnosti opštine Sjenica na radnom mestu: Poslovi prijema zahteva za ostvarivanje porodiljskih prava i prava na roditeljski i dečiji dodatak

* * *

[05.03.2021.] JAVNI KONKURS
Za postavljenje zamenika načelnika Opštinske uprave opštine Sjenica

* * *

[PONIŠTEN] JAVNI KONKURS
Za postavljenje zamenika načelnika Opštinske uprave opštine Sjenica

* * *

[03.11.2020.] JAVNI KONKURS
Za postavljenje Načelnika opštinske uprave opštine Sjenica

* * *

[12.06.2020.] JAVNI KONKURS
Zahtev sa biznis planom za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima – 2020. godina – Sjenica LAPZ

* * *

[12.06.2020.] PRIJAVA
Za sprovođenje javnog rada – 2020 Sjenica LAPZ

* * *

[12.06.2020.] JAVNI POZIV
Poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljenih na novootvorenim radnim mestima u 2020. godini

Javni konkurs

* * *

[12.06.2020.] JAVNI KONKURS
Za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2020. godini 

Javni konkurs

* * *

[29.05.2020.] JAVNI KONKURS
Za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Sjenica (Poslovi utvrđivanja porodiljskih prava i prava na roditeljski dečiji dodatak)

Javni konkurs

* * *

[29.05.2020.] JAVNI KONKURS
Za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Sjenica (Registrator registra objedinjene procedure)

Javni konkurs

* * *

[29.05.2020.] JAVNI KONKURS
Za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Sjenica (Službenik za ljudske resurse)

Javni konkurs

* * *

[29.05.2020.] JAVNI KONKURS
Za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Sjenica (Službenik za poslove radnih odnosa zaposlenih i građanska stanja)

Javni konkurs

* * *

[12.05.2020.] INTERNI KONKURS
Za prijem u radni odnos na neodredjeno vreme, jednog diplomiranog pravnika, pri
Odeljenju za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove na radnom mestu: Poslovi radnih odnosa zaposlenih i građanska stanja

Interni konkurs

* * *

[12.05.2020.] INTERNI KONKURS
Za prijem u radni odnos na neodredjeno vreme, jednog diplomiranog ekonomistu ili diplomiranog pravnika, pri Odeljenju za društvene delatnosti na radnom mestu: Poslovi utvrđivanja porodiljskih prava

Interni konkurs

* * *

[12.05.2020.] INTERNI KONKURS
Za prijem u radni odnos na neodredjeno vreme, jednog pravnika, pri Odeljenju za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove na radnom mestu: Upravljanje ljudskim resursima

Interni konkurs

* * *

[12.05.2020.] INTERNI KONKURS
Za prijem u radni odnos na neodredjeno vreme, jednog diplomiranog menadžera, pri Odeljenju za urbanizam imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine opštine Sjenica na radnom mestu: Registrator registra objedinjenje procedure

Interni konkurs

* * *

[21.02.2020.] JAVNI KONKURS
Za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Sjenica (Službenik za javne nabavke)

Javni konkurs

* * *

[21.02.2020.] JAVNI KONKURS
Za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Sjenica (Poslovi likvidatora i materijalnog-finasijskog knjigovodstva osnovnih sredstava)

Javni konkurs

* * *

[21.02.2020.] JAVNI KONKURS
Za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Sjenica (Poslovi ozakonjenja)

Javni konkurs

* * *

[03.02.2020.] INTERNI KONKURS
Za prijem u radni odnos na neodredjeno vreme, jednog diplomiranog arhitektu, pri Odeljenju za urbanizam imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine opštine Sjenica na radnom mestu: poslovi ozakonjenja objekta 

Interni konkurs

* * *

[03.02.2020.] INTERNI KONKURS
Za prijem u radni odnos na neodredjeno vreme, jednog diplomiranog ekonomistu, pri Odeljenju za budžet i finansije, opštine Sjenica na radnom mestu: službenik za javne nabavke

Interni konkurs

* * *

[03.02.2020.] INTERNI KONKURS
Za prijem u radni odnos na neodredjeno vreme, jednog diplomiranog ekonomistu, pri Odeljenju za budžet i finansije, opštine Sjenica na radnom mestu: poslovi likvidatora i materijalnog-finansijskog knjigovodstva osnovnih sredstava 

Interni konkurs

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNI KONKURS
Ponovljeni javni konkurs za izbor članova Radnog tela za praćenje sprovođenja Lokalnog antikorupcijskog plana – Lokalnog aktikorupcijskog foruma opštine Sjenica

* * *

[ZAVRŠEN] KONKURS
Treći konkurs za izradu idejnog rešenja grba i zastave opštine Sjenica

* * *

[PONIŠTEN] JAVNI KONKURS
Za izbor članova Radnog tela za praćenje sprovođenja Lokalnog aktikorupcijskog plana – Lokalnog antikorupcijskog foruma opštine Sjenica

* * *

[ZAVRŠEN] KONKURS
Za finansiranje (ili/i sufinansiranje) programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNI KONKURS
Za finansiranje projekata crkava i versih zajednica iz budžeta  opštine Sjenica  za 2019. godinu

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNI KONKURS
Za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, jednog radnika sa invaliditetom sa 4 stepenom stručne spreme

Obaveštenje
Javni konkurs

* * *

[ZAVRŠEN] INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA
Prijem u radni odnos na neodređeno vreme, jednog radnika sa invaliditetom sa 4 stepenom stručne spreme

Javni konkurs

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNI KONKURS ZA POSTAVLJANJE ZAMENIKA NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINSE SJENICA NA MANDATNI PERIOD OD 5 GODINA

Javni konkurs

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNI KONKURS ZA POSTAVLJANJE NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINSE SJENICA NA MANDATNI PERIOD OD 5 GODINA

Javni konkurs

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNI KONKURS ZA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS  NA NEODREĐENO VREME, JEDNOG RADNIKA SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM

Javni konkurs

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNI KONKURS ZA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS  NA NEODREĐENO VREME, JEDNOG RADNIKA SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM

Javni konkurs

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNI KONKURS ZA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS  NA NEODREĐENO VREME, JEDNOG RADNIKA SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM

Javni konkurs

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNI KONKURS ZA ANGAŽOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENINA LICA I NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM U 2018. GODINI

Konkurs
Prijava

* * *

[ZAVRŠEN] PONOVLJENI KONKURS ZA  IZRADU  IDEJNOG REŠENJA GRBA I ZASTAVE OPŠTINE SJENICA

Konkurs
Zapisnik sa sednice

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNI KONKURS ZA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS  NA NEODREĐENO VREME, JEDNOG DIPLOMIRANOG PRAVNIKA

Javni konkurs

* * *

[ZAVRŠEN] KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG REŠENJA GRBA I ZASTAVE OPŠTINE SJENICA

Konkurs

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNI KONKURS ZA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS  NA NEODREĐENO VREME, JEDNOG DIPLOMIRANOG PRAVNIKA

Javni konkurs

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNI KONKURS ZA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS  NA NEODREĐENO VREME, JEDNOG DIPLOMIRANOG EKONOMISTU

Javni konkurs

* * *

[PONIŠTEN] JAVNI KONKURS ZA POSTALJANJE ZAMENIKA NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE SJENICA NA MANDATNI PERIOD OD PET (5) GODINA

Javni konkurs
Odluka o poništavanju Konkursa

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA I NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM U 2017. GODINI

Javni konkurs
Prijava za javne radove

***

[ZAVRŠEN] JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA “VRELA” SJENICA

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća “Vrela” Sjenica

***

[ZAVRŠEN] JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA „SJENICA“ SJENICA

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemlјišta “Sjenica” Sjenica

***

[ ZAVRŠEN ] JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2016. GODINI

Javni poziv za realizaciju programa Stručna praksa u 2016. godini
Zahtev za učešće u programu Stručna praksa – poslodavci
Odluka o sprovođenju programa stručne prakse

***

[ZAVRŠEN] LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA – ODABRANI PROJKTI UDRUŽENJA

Odabrani projekti udruženja
Predlog liste projekata i rangiranje

***

[ZAVRŠEN] PONOVLJEN JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENjA

Prijavni obrazac
Ponovljen javni poziv
Obrazac narativnog budzeta programa – projekta
Aneks 1- Obrazac za pisanje predloga projekata
Aneks 2 – Obrazac budzeta projekta

***

[ZAVRŠEN] JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA I NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM U 2016. GODINI

Javni konkurs Javni radovi 2016. godine
Prijava za javne radove

* * *

[ZAVRŠEN] MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA – KONKURS ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE U 2016. GODINI

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2016. godini.

Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu.

Rok za podnošenje zahteva je 1. novembar 2016. godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. decembar tekuće godine.

Informacije o konkursu i obrazac zahteva za korišćenje kreditnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs, ili putem linka ispod.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3139697. ili lično u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj opštine Sjenica (Kancelarija 17).

* * *

[ ZAVRŠEN ] FOND ZA RAZVOJ – PROGRAMI PODRŠKE PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA

Fond za razvoj Republike Srbije, kao jedan od značajnih partnera u Godini preduzetništva 2016, od 11. marta, počeo je  sa prijemom zahteva za četiri kreditne linije namenjenih preduzećima i preduzetnicima, i to:

  • krediti za trajna obrtna sredstva,
  • za tekuću likvidnost,
  • kratkoročni krediti,
  • krediti za investiciona ulaganja.

Rok za predaju dokumentacije 31.12.2016. godine. Obaveštenje o raspoloživim sredstvima, bližim uslovima može se dobiti putem sajta fondzarazvoj.gov.rs ili u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj opštine Sjenica (Kancelarija 17).

* * *

[ ZAVRŠEN ] MINISTARSTVO PRIVREDE – PROGRAM PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA

* * *

[ ZAVRŠEN ] JAVNI POZIV RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE

* * *

 [ ZAVRŠEN ] KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA POLJOPRIVREDNIKE

Odeljenje za privredu i razvoj – Odsek za poljoprivredu Opštinske uprave Sjenica obaveštava sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače da je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije – Uprava za poljoprivredno zemljište raspisalo konkurs za dodelu bespovratnih sredstava koja se mogu ostvariti za:

  1. Kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta,
  2. Nabavku nove opreme za navodnjavanje,
  3. Iskop bunara u funkciji navodnjavanja.

Bliže informacije o visini sredstava, uslovima i rokovima za podnošenje zahteva možete dobiti na zvaničnom sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine OVDE

Odsek za poljoprivredu Opštinske uprave Sjenica zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima pružiće svu stručnu i savetodavnu pomoć po konkursu i to u kancelariji br. 4 zgrade opštine Sjenica.

* * *

[ZAVRŠEN ] KONKURS ZA IZRADU URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG UREĐENJA CENTRALNE ZONE U SJENICI

* * *

[ ZAVRŠEN ] JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE I/ILI SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA

* * *

[ ZAVRŠEN ] JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORT IZ BUDŽETA OPŠTINE SJENICA ZA 2016. GODINU

[ ZAVRŠEN ] IZMENA JAVNOG KONKURSA – JAVNI RADOVI ZA 2015. GODINU

* * *

[ ZAVRŠEN ] KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG REŠENJA “SJENIČKA KUĆA”