E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Planska dokumenta

VAŽEĆI PLANOVI

Prve izmene i dopune Plana generalne regulacije naseljenog mesta Sjenica – Prva faza
Usvojen na sednici SO-e Sjenica, 20. 08. 2018., br. odl. 06-17/18-9 (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, br. 18/2018)

Prostorni plan opštine Sjenica
Usvojen na sednici SO-e Sjenica, 08. 11. 2013., br. odl. 06-16/13-09 (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, br. 7/2013)

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Sjenica
Usvojen na sednici SO-e Sjenica, 20. 10. 2014., br. odl. 06-14/2014-2 (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, br. 6/2014)

Plan detaljne regulacije za Blok 1.6. prema GUP-u Sjenice
Usvojen na sednici SO-e Sjenica, 16. 12. 2010., br. odl. 06-18/2010-12-1 (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, br. 10/2010)

Plan detaljne regulacije – Prva faza – za regulaciju rečnog korita reke Grabovice u Sjenici
Usvojen na sednici SO-e Sjenica, 09. 03. 2012., br. odl. 06-3/2012-13 (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, br. 1/2012)

Plan detaljne regulacije Biatlon centra “Žari” u Sjenici – Prva faza
Usvojen na sednici SO-e Sjenica, 18. 12. 2013., br. odl. 06-18/2013-13 („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, br. 8/2013)

Plan detaljne regulacije Biatlon centra “Žari” u Sjenici – Druga faza
Usvojen na sednici SO-e Sjenica, 17. 04. 2015., br. odl. 06-04/2015-2 („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, br. 5/2015)

Plan detaljne regulacije saobraćajnice između ul. Maksima Gorkog i Pešterske
Usvojen na sednici SO-e Sjenica, 17. 12. 2009., br. odl. 06-24/09-14 (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, br. 11/2009)

Plan detaljne regulacije lokacije “Fekovića brdo” – Deo naselja uz put Sjenica – Uvac
Usvojen na sednici SO-e, 14. 08. 2015., br. odl. 06-8/2015-9 („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, br. 8/2015)

***

POTVRĐENI URBANISTIČKI PROJEKTI

[16.07.2021.] Za izgradnju objekata turističke namene k.p br. 1161, 1162, 1163 KO Gornje Lopiže 

***

[16.07.2021.] Za uređenje i preparcelaciju kat.parcele br.1307, 1308 i 1309 KO Šušure, za izgradnju turističkog naselja

***

[02.10.2020.] Urbanistički projekat za izgradnju fiskulturne sale osnovne škole “Sveti Sava” Bare na k.p. br. 2056, 2059, 2060 i deo 2058 KO Višnjeva

Urbanistički objekat

***

[11.09.2020.] Urbanistički projekat za izgradnju objekata turističke namene na kat parceli broj 4294/2 KO Ursule

Urbanistički objekat

***

[09.09.2020.] Urbanistički projekat Stambeno-poslovni objekat i džamija u ulici Novoj, na kat. parcelama broj 2252/15, 2252/16 i 2252/17 KO Sjenica

Urbanistički objekat

***

[09.09.2020.] Urbanistički projekat za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije kat.parcele broj 3327/2, KO Sjenica, za lociranjei izgradnju objekta škole Kur’ana, sa dodatnim sadržajima

Urbanistički objekat

***

Urbanistički projekat za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije kat.parcele broj 1826/34, KO Sjenica, za lociranjei izgradnju objekta za klanje, preradu i rasecanje mesa papkara u ulici Jablaničkoj u Sjenici

Urbanistički projekat
Potvrda

***

Projekat Osnovne škole “Svetozar Marković”, kp 123/1 i 347, KO Sjenica
Potvrda urbanističkog projekta
UP Osnovna škola

***

Projekat preparcelacije k.p. br. 944/1 i 976/2, KO Sjenica – Vilenjak
UP Vilenjak