E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Spisak radnika

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE SJENICA
Načelnik opštinske uprave – Nusret Nuhović
Zamenica načelnika – Aleksandra Vukanić
Odeljenje za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove
Marija Stojanova- rukovodilac odeljenja (na odsustvu radi nege deteta)
Muhedin Fijuljanjin – šef odseka
Samiha Muminović – normativno – pravni poslovi za poslove opštinskog veća i skupštinske poslove
Amor Tahirović – sistem administrator
Faruk Hajradinović – inženjer sistema i mreže
Lidija Graca – poslovi ažuriranja biračkog spiska
Nermina Karišik – poslovi radnih odnosa zaposlenih i građanska stanja
Ljiljana Sredojević – upravljanje ljudskim resursima
Refika Metović – rukovodilac odeljenja i zamenik matičara
Ermedin Kolašinac – matičar
Marija Kaličanin – zamenik matičara
Meaz Zenović – matičar (D. Poljana)
Metko Džigal – zamenik matičara
Aleksandar Kiković – matičar ( Bare i Kladnica)
Rahman Hasić – zamenik matčara ( K. Bunari)
Behudin Zekić – poslovi odbrane
Stevka Tubić – Administrativni i kancelarijski poslovi pisarnice
Senad Hasić – Poslovi ekonomata i rukovaoca imovine
Zijah Rastić – Poslovi vodjenja evidencije i održavanja vozila i vozača
Halil Metović -vozač motornog vozila
Dragan Kiković – Poslovi umnožavanja materijala
Šućro Hodžić – Poslovi održavanja uređaja i instalacija – domar i ložač
Džeko Sabahudin – kurir
Emina Mušović – poslovi održavanja higijene
Nerfisa Fakić – poslovi održavanja higijene
Selima Camović – kafe kuvar – konobar
Odeljenje za društvene delatnosti
Ulfeta Kurtović – rukovodilac odeljenja
Ilda Alibašić – šef odseka za dečiju zaštitu( na odsustvu radi nege deteta)
Ulfeta Kurtović – Šef odseka za dečiju zaštitu
Samir Ćućović – poslovi utvrđivanja porodiljskih prava i prava na roditeljski i dečiji dodatak
Enver Hodžić – poslovi prijema zahteva za ostvarivanje porodiljskih prava i prava na roditeljski i dečiji dodatak
Binasa Bećković – poslovi praćenja rada javnih ustanova, usluga i aktivnosti u oblasti dečije, socijalne, primarne, zdravstvene zaštite i društvene brige o javnom zdravlju
Senad Jahić- poslovi izvršenja sa tekućih računa
Odeljenje za inspekcijske poslove
Azra Kurtanović – rukovodilac odeljenja
Enes Hodžić – komunalni inspektor
Minela Kalender – turistički inspektor
Sanjin Džihić – građevinski inspektor
Adelisa Latović – prosvetni ispektor i savetnik za zaštitu prava pacijenata i pravne poslove
Odeljenje za privredu i razvoj
Edis Muminović – rukovodilac odeljenja
Aida Ugljanin – poslovi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja
Smajo Skalonjić – stručni upravni poslovi u oblasti preduzetništva
Odeljenje za budžet i finansije
Samira Smajović – rukovodilac odeljenja
Melida Kuratnović – šef računovodstva
Jelena Jerinić – poslovi likvidatora i materijalno – finansijskog knjigovodstva osnovnih sredstava
Emina Jahić – službenik za javne nabavke
Damir Kučević – službenik za javne nabavke
Zenifa Ćatović – poslovi blagajne i obračuna plata i drugih primanja
Odeljenje za poresku lokalnu administraciju
Ljubiša Kaličanin – inspektor kancelarijske kontrole
Šućro Džeko – inspektor kancelarijske kontrole
Božidar Kanjevac – poreski inspektor
Nusret Kadušić – inspektor terenske kontrole
Nikola Karličić – poreski izvršitelj
Odeljenje za urbanizam imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine
Osman Karišik – rukovodilac odeljenja
Read Hamidović – neraspoređenje
Hadija Rastić – poslovi procene uticaja projekata na životnu sredinu i praćenje stanja i zaštita unapređenja životne sredine
Avdić Adelina – urbanista
Admir Mahmutović – poslovi ozakonjena objekata
Jasminka Rožajac – šefe odseka za sprovođenje objedinjene procedure
Denisa Kurtović – objedinjena procedura – upravno – pravni poslovi
Odeljenje za komunalno stambene poslove
Smajo Skalonjić – rukovodilac odeljenja
Sveto Rakićević – poslovi izvršenja u oblasti urbanizma, građevinarstva i kambeno komunalnim delatnostima
Anes Hadžifejzović – upravno – stambeni poslovi
Tanja Živaljević – poslovi praćenja stambenog prostora