Javne nabavke

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU – DRUGA IZMENA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU – PRVA IZMENA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE ZA 2024. GODINU

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE ZA 2024. GODINU – PRVA IZMENA

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE ZA 2024. GODINU – DRUGA IZMENA

* * *

[24.05.2024.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavku dobara-bezalkoholnih pića za potrebe organa opštine i opštinske uprave opštine Sjenica

* * *

[16.05.2024.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka kancelarijskog materijala

* * *

[10.05.2024.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka sredstava za održavanje higijene

* * *

[13.04.2024.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka električne energije za javnu rasvetu

* * *

[01.04.2024.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Za prikupljanje ponuda za nabavku usluga – nabavka osiguranja zaposlenih, imovine i motornih vozila opštine Sjenica

* * *

 

[29.03.2024.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka električne energije za zgradu opštinske uprave

* * *

[29.03.2024.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka usluga, Izrada Petih izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Sjenica

* * *

[27.03.2024.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka goriva za potrebe organa opštine i opštinske uprave Opštine Sjenica

* * *

 

[15.03.2024.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka usluge – eksterna revizija završnog računa budžeta Opštine Sjenica za 2023. godinu

* * *

[31.01.2024.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Poziv za prikupljanje ponuda za nabavku dobara, Nabavka opreme za projekat Integracija migranata u društvo kroz radionice i kulturno umetničke aktivnosti, otvaranje multimedijalne učionice u svrhu druženja I komunikacije

* * *

 

[16.12.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Izvođenje radova na sanaciji objekta Tehničko-poljoprivredne škole u Sjenici

* * *

Godina 2023.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU – SEDMA IZMENA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU – ŠESTA IZMENA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU – PETA IZMENA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU – ČETVRTA IZMENA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU – TREĆA IZMENA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU – PRVA IZMENA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE ZA 2023. GODINU – ČETVRTA IZMENA

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE ZA 2023. GODINU – TREĆA IZMENA

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE ZA 2023. GODINU – DRUGA IZMENA

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE ZA 2023. GODINU – PRVA IZMENA

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE ZA 2023. GODINU

* * *

[11.12.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Održavanje informacionog sistema JIS LPA

* * *

[07.12.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Studija procene stanja postojećeg vodovodnog sistema na teritoriji opštine Sjenica sa predlozima za unapređenje sistema i projektno-tehnička dokumentacija za merna mesta, nadzor i upravljanje vodovodnim sistemom

* * *

[13.10.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Obuke za ciljne grupe u upravljanju sporednih proizvoda životinjskog porekla i izrada promotivnih flajera i publikacija

* * *

[06.10.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka desktop računara

* * *

[20.09.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka usluga, Izrada idejnog rešenja (IDR), idejnog projekta (IDP), projekta za izvođenje (PZI) za objekat trafostanice za toplanu

* * *

[19.09.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka usluga, Tehnički pregled za probni rad O.Š. “Svetozar Marković” u Sjenici

* * *

[24.08.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka bagera

* * *

[28.07.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nadogradnja aplikacije za upravljanje dokumentima i arhiviranje

* * *

[25.07.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Za prikuplјanje ponuda za nabavku usluga, Izrada projektnog rešenja sa predmerom i predračunom radova za nabavku isporuku I ugradnju opreme i nameštaja za potrebe objekta OŠ “Svetozar Marković” u Sjenici

* * *

[30.06.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Izgradnja cevovoda od sela Doliće do rezervoara Doliće L=700m i rezervoar Doliće V=250m

* * *

[30.06.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Rekonstrukcija lokalnog puta Vrsjenice -Kijevci, deonica kroz Nikića potok L=950m, II faza

* * *

[26.06.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Vodosnadbevanje naselja “Fekovića brdo i Hodžića mahala” (crpna stanica i cevovodi)

* * *

[22.06.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nameštaj za jedinstveno upravno mesto za šalter salu

* * *

[14.06.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Za prikupljanje ponuda za nabavku usluga, Izrada projektno tehničke dokumentacije za sjenički rezervoar (IDR, PGD I PZI)

* * *

[14.06.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Za prikupljanje ponuda za nabavku usluga, Izrada Četvrtih izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Sjenica

* * *

[01.06.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Humano hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica na teritoriji opštine Sjenica

* * *

[24.05.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Bezbednost IT infrastrukture i podataka

* * *

[19.05.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Za nabavku dobara-bezalkoholnih pića za potrebe organa opštine i opštinske uprave opštine Sjenica

* * *

[18.05.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Za nabavku usluga – pružanje usluge Dnevnog boravka za decu i mlade sa posebnim potrebama

* * *

[12.05.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka usluge – Pomoć u kući

* * *

[25.04.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka usluge – eksterna revizija završnog računa budžeta Opštine Sjenica za 2022. godinu

* * *

[19.04.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka usluga, Izrada projektno tehničke dokumentacije za sjenički rezervoar

* * *

[11.04.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nameštaj za jedinstveno upravno mesto za šalter salu

* * *

[07.04.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Popravka i održavanje automobila

* * *

[04.04.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka kancelarijskog materijala

* * *

[28.03.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Za prikupljanje ponuda za nabavku usluga – nabavka osiguranje zaposlenih, imovine i motornih vozila opštine Sjenica

* * *

[20.03.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka goriva za potrebe organa opštine i opštinske uprave opštine Sjenica

* * *

[07.03.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka električne energije za potrebe organa opštine Sjenica

* * *

[06.03.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka električne energije za javnu rasvetu

* * *

[01.03.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nameštaj za jedinstveno upravno mesto za šalter salu

* * *

[23.02.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Radovi na međuobjektu za privremeno cuvanje sprovedenih proizvoda životinjskog porekla

* * *

[21.02.2023.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Radovi na adaptaciji prostorije za Jedinstveno upravno mesto u opštini Sjenica

Godina 2022.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU – OSMA IZMENA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU – SEDMA IZMENA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU – ŠESTA IZMENA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU – PETA IZMENA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU – TREĆA IZMENA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU – DRUGA IZMENA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINUPRVA IZMENA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE ZA 2022. GODINU – DEVETA IZMENA

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE ZA 2022. GODINU – OSMA IZMENA

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE ZA 2022. GODINU – SEDMA IZMENA

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE ZA 2022. GODINU – PETA IZMENA

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE ZA 2022. GODINU – ČETVRTA IZMENA

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE ZA 2022. GODINU – ТRЕĆA IZMENA

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE ZA 2022. GODINU – DRUGA IZMENA

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE ZA 2022. GODINU – PRVA IZMENA

PLAN  NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE ZA 2022. GODINU

* * *

[08.12.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka usluga, Izrada tehničke dokumentacije vodovodne mreže za snadbevanje vodom naselja Bioc i Karajukića Bunari u opštini Sjenica u dužini od 7600,00m

* * *

 

[05.12.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka dobara Računari i dodatna oprema za računare za potrebe jedinstvenog upravnog mesta u Opštini Sjenica

* * *

[05.12.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka Usluge vezane za rad na instalaciji opreme, podešavanja i puštanja u rad, domen i bekap u opštini Sjenica

* * *

 

[25.11.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka ogrevnog drveta sa prevozom za porodična domaćinstva izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji opštine Sjenica

* * *

[17.10.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Postavljanje putne saobraćajne signalizacije na teritoriji opštine Sjenica

* * *

[06.10.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Razvoj softverskih rešenja

* * *

[30.09.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka nameštaja za PU Maslačak

* * *

[26.09.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Izbor privatnog partnera za izgradnju sistema daljinskog grejanja uz ugovornu isporuku toplotne energije iz biomase, bez elemenata koncesije

* * *

[19.09.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Programski paket za sigurnost podataka

* * *

[09.09.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka usluge izrade idejnog rešenja za izgradnju kotlarnice i toplovoda u Sjenici

* * *

[09.09.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka radova Opremanje podruma Sjeničke kuće elektroopremom

* * *

[01.09.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka uglja

* * *

[30.08.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Radovi na međuobjektu za privremeno čuvanje sporednih proizvoda životinjskog porekla

* * *

[03.08.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka minibusa

* * *

[15.06.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Usluge čišćenja poslovnih prostorija

* * *

[30.05.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Za prikupljanje ponuda za nabavku radova priključenje „Sjeničke kuće“ na elektroenergetski sistem

* * *

[24.05.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Za prikupljanje ponuda za nabavku usluga Izrada idejnog rešenja prostornog i funkcionalnog unapređenja jedinstvenog upravnog mesta

* * *

[16.05.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Pomoć u kući

* * *

[14.05.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Rekonstrukcija lokalnog puta Vrsjenice – Kijevci, deonice kroz Nikića potok L=950m

* * *

[09.05.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Za prikupljanje ponuda za nabavku usluga – pružanje usluge dnevnog boravka za decu ometenu u razvoju

* * *

[29.04.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka i ugradnja tampona u krugu učeničkog doma u Sjenici, faza II

* * *

[13.04.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Rekonstrukcija lokalnog puta Vrsjenice – Kijevci, deonice kroz Nikića potok L=950m

* * *

[08.04.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Za idejno rešenje za rekonstrukciju i dogradnju Doma zdravlja u Sjenici

* * *

[08.04.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Za humano hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica na teritoriji opštine Sjenica

* * *

[25.03.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Za prikupljanje ponuda za nabavku usluga-Eksterna revizija završnog računa budžeta opštine Sjenica za 2021.godinu

* * *

[25.03.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Za prikupljanje ponuda za nabavku usluga-nabavka osiguranja imovine i osiguranja radnika opštinske uprave opštine Sjenica

* * *

[15.03.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Za prikupljanje ponuda za nabavku usluga-Strateška procena uticaja na životnu sredinu izmene i dopune Prostornog plana opštine Sjenica

* * *

[04.03.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Za prikupljanje ponuda za nabavku usluga, Izrada tehničke dokumentacije za izradu Pešterskog vodovoda, snadbevanje vodom naselja Doliće i Ugao u opštini Sjenica u dužini od 10040m

* * *

[23.02.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka električne energije za potrebe organa opštine i opštinske uprave opštine Sjenica

* * *

[11.02.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka goriva za potrebe organa opštine i opštinske uprave opštine Sjenica

* * *

[17.02.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe opštine i organa opštinske uprave opštine Sjenica

* * *

[08.02.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Za prikupljanje ponuda za nabavku dobara-bezalkoholnih pića za potrebe organa opštine i opštinske uprave opštine Sjenica

* * *

[03.02.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Vršenje stručnog nadzora za Usluge izrade tehničke dokumentacije odnosno projekta za građevinsku dozvolu (PGD) projekta za izvođenje radova (PZI) i projekta izvedenog objekta (PIO) i izvođenje radova na izgradnji objekta OŠ „S.Marković“ u Sjenici

* * *

[01.02.2022.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka električne energije za javnu rasvetu 

Godina 2021.

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE ZA 2021. GODINU – PRVA IZMENA

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE ZA 2021. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU – PRVA IZMENA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU – DRUGA IZMENA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU – TREĆA IZMENA

***

[27.12.2021.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Završetak radova na kotlarnici PU Maslačak u Sjenici

* * *

[27.12.2021.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Za prikupljanje ponuda za nabavku radova – Radovi na priključenju novog objekta PU “Maslačak” na distributivnu mrežu električne energije

* * *

[10.12.2021.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Za prikupljanje ponuda za nabavku radova – Naponski priključci za priključenje objekta Dom učenika u Sjenici

* * *

[OBUSTAVLJEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Završetak radova na kotlarnici PU Maslačak u Sjenici

* * *

[OBUSTAVLJEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka električne energije za javnu rasvetu

* * *

[22.12.2021.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Usluge izrade tehničke dokumentacije odnosno projekta za građevinsku dozvolu (PGD)projekta za izvođenje radova (PZI) i projekta izvedenog objekta i izvođenje radova na izgradnji objekta OŠ “Svetozar Marković” u Sjenici

* * *

[ZAVRŠEN.] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Za nabavku Radovi na spoljnom uređenju trotoara PU “Maslačak” u Sjenici – faza 1

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka i ugradnja tampona u krugu učeničkog doma u Sjenici

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Za uslugu humano hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica na teritoriji opštine Sjenica 

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka servera sa pratećom opremom za potrebe organa opštinske uprave
opštine Sjenica

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka uglja za potrebe opštinske uprave opštine Sjenica

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka Ogrevnog drveta za korisnike naselja IRL “Fekovića brdo”

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka računarske opreme za potrebe organa opštinske uprave opštine Sjenica

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka usluga – Pomoć u kući

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Izrada treće izmene i dopune Plana generalne regulacije za gradsko naselje Sjenica

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Radovi na završetku objekta turističke namene “Sjenička kuća” u Sjenici

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Pružanje usluge dnevnog boravka za decu ometene u razvoju

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Humano hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica na teritoriji opštine Sjenica

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka bezalkoholnih pića

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Radovi na izgradnji cevovoda od granice sa opštinom Tutin do rezervoara “Doliće” i rezervoara “Doliće” na teritoriji opštine Sjenica

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka adresnih tablica za nazive ulica i naseljenih mesta

* * *

[OBUSTAVLJEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka adresnih tablica za nazive ulica i naseljenih mesta

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Izrada katastarsko-topografskih podloga za potrebe projektovanja fekalne kanalizacije na teritoriji naseljenog mesta Sjenica

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka kancelarijskog materijala

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Eksterna revizija završnog računa budžeta opštine Sjenica za 2020. godinu

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Za osiguranje imovine i radnika

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka kancelarijskog materijala

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka električne energije

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Usluge čišćenje poslovnih prostorija

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka goriva za potrebe organa opštine Sjenica

Godina 2020.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

IZMENA I DOPUNA – PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Za nabavku elektromontažnih radova na izradu priključaka za naselje IRL “Fekovića brdo” u Sjenici

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Usluge, Tehnički pregled novog objekta vrtića “Maslačak” u Sjenici

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Nabavka uglja za potrebe opštinske uprave opštine Sjenica

* * *

[ZAVRŠEN] POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Usluge humanog hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Dnevni boravak za decu ometenu u razvoju

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Izgradnja trafostanice za naselje IRL

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka bezalkohonih pića za potrebe organa opštine i Opštinske uprave opštine Sjenica

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Radovi na uređenju omladinskog kluba u Sjenici

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave opštine Sjenica

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka električne energije

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka goriva za potrebe ograna Opštine i Opštinske uprave opštine Sjenica

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA
Usluge čišćenja poslovnih prostorija

Godina 2019.

* * *

DRUGA IZMENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA RADOVI
Izgradnja priključnog dalekovoda za IRL (interno raseljena lica) “Fekovića brdo” u Sjenici

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA RADOVI
Nabavka kuhinjske opreme za vrtić “Maslačak” u Sjenici

* * *

[PONIŠTEN] JAVNA NABAVKA RADOVI
Izgradnja priključnog dalekovoda za IRL (interno raseljena lica) “Fekovića brdo” u Sjenici

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka novog automobila za potrebe Doma zdravlja u Sjenici

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA
Radovi na rekonstrukciji unutar zgrade opštine Sjenica

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA
Građevinski radovi na završetku izgradnje zgrade vrtića “Maslačak” u Sjenici 

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Izrada projekta za izgradnju novog objekta OŠ “Svetozar Marković” u Sjenici

* * *

[PONIŠTEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA
Nabavka softvera za pisarnicu Opštinske uprave opštine Sjenica

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA 
Dogradnja kuhinje vtića “Maslačak” u Sjenici

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA 
Radovi na izgradnji lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Sjenica

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka uglja

* * *

[PONIŠTEN] NABAVKA SPECIJALIZOVANOG TRANSPORTNOG VOZILA
Referentni broj: BINS-JKPV-2019-04

* * *

[PONIŠTEN] NABAVKA SPECIJALIZOVANOG TRANSPORTNOG VOZILA
Referentni broj: BINS-JKPV-2019-03

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Popravka i održavanje automobila

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Dnevni boravak za decu ometenu u razvoju

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka računarske opreme

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Pomoć u kući za stara lica

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Unutrašnji radovi na objektu “Sjenička kuća” u Sjenici

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Usluge projektovanja poslovno stambenog objekta u Sjenici

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA RADOVA
Građevinski radovi na završetku izgradnje zgrade vrtića “Maslačak” u Sjenici

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Usluge čišćenja poslovnih prostorija

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka bezalkohonih pića za potrebe organa opštine i Opštinske uprave opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka električne energije

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Usluga humano hvatanje i zbrinjavanja pasa lutalica na teritoriji opštine Sjenica 

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka goriva za potrebe ograna Opštine i Opštinske uprave opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
I – Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Godina 2018.

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Izrada projekta elektroinstalacija za novi objekta OŠ „Svetozar Marković“ u Sjenici

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU
IV IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU
VI IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Izrada projekta elektroinstalacija za novi objekta OŠ „Svetozar Marković“ u Sjenici

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Rekonstrukcija puteva i ulica na teritoriji opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmenjena konkursna dokumentacija
I Pitanja i odgovori
II Pitanja i odgovori
III Pitanja i odgovori
IV Pitanja i odgovori
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
IV Pitanja i odgovori
II Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Geotermalna istraživanja

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka i ugradnja toplovodnog kotla za centralno grejanje zgrade opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmenjena konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Odgovori na pitanja
Odgovori na pitanja II
Odgovori na pitanja III
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Javna nabavka radova na izgradnji Tjubinga sa pratećom opremom i instalacijama u Ski centru „Žari“

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija – izmene i dopune
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka dobara – Ugalj

Konkurska dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka radova Rekonstrukcija gradskog stepeništa u Sjenici

Konkurska dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmenjena konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Odgovori na pitanja
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Javna nabavka radova na izgradnji Tjubinga sa pratećom opremom i instalacijama u Ski centru „Žari“

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pitanje i odgovor
Odluka o obustavi postupka javne nabavke

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka usluge – Dnevni boravak za decu ometenu u razvoju

Konkurska dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstukciju ulica Javorska i Sutjeska u opštini Sjenica

Konkurska dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka usluge popravka i održavanje automobila za potrebe organa Opštine i Opštinske uprave opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka bezalkoholnih pića za potrebe organa opštine i Opštinske uprave opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Pomoć u kući za stara lica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka usluga  humanog hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica na teritoriji opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pitanje i odgovor
II Pitanje i odgovor
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka jednog polovnog i jednog novog putničkog vozila

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka goriva za potrebe ograna Opštine i Opštinske uprave opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE, PO PARTIJAMA
Javnua nabavka usluge prevoza učenika i zaposlenih u osnovnim školama na teritoriji opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori / pojašnjenja konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokuemntacije
II Izmena konkursne dokuemntacije
Odluka o dodeli ugovora

Godina 2017.

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA PO PRAVILIMA EVROPSKE UNIJE – PRAG
Izgradnja zelene pijace u Sjenici

Tenderski dosije

* * *

[OBUSTAVLJEN] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Javna nabavka radova na uređenju nekategorisanih poljskih puteva na teritoriji opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Građevinski radovi na rekonstrukciji objekta i instalacija na objektu OŠ u Dugoj Poljani

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Nabavka građevinskih radova na rekonstrukciji objekta i instalacija na objektu Zdravstvene ambulante u Karajukića Bunarima

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka uglja

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

* * *

[ZAVRŠEN.] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE, PO PARTIJAMA
Za javnu nabavku usluga prevoza učenika i zaposlenih u osnovnim školama na teritoriji opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI  POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Nabavka za radove na cementnoj stabilizaciji kolovoza i dovođenje u predasfaltno i asfaltno stanje na teritoriji opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI  POSTUPAK JAVNE NABAVKE, PO PARTIJAMA
Za realizaciju Projekta podizanja kapaciteta Ski centra Žari kroz osvetljenje Alpske i Biatlon staze i nabavku kontejnera za sportiste

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka dobara za završetak vodovoda u ulici Kralja Petra I

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Nabavka usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture na ski Žari

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Nabavka usluga prevoza učenika i zaposlenih  u osnovnim školama na teritoriji opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Nabavka građevinskih radova na rekonstrukciji objekta i instalacija na objektu Zdravstvene ambulante u Karajukića Bunarima

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Nabavka građevinskih radova na rekonstrukciji objekta i instalacija na objektu Zdravstvene ambulante u Štavlju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Ispravka grеške u pozivu za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka hardvera i softvera za server i dve radne stanice

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Građevinski radovi na rekonstrukciji objekta i instalacija na objektu OŠ u Dugoj Poljani

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača
Obaveštenje o produženju roka za podnođenje ponuda/prijava
Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Građevinski radovi na rekonstrukciji objekta i instalacija na objektu gimnazije “J. Lović” u Sjenici

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača
Obaveštenje o produženju roka za podnođenje ponuda/prijava
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka jednog putničkog i dva teretna vozila putem finansijskog lizinga

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

***

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA PO PARTIJAMA
Nabavka usluga prevoza učenika i zaposlenih u osnovnim školama na teritoriji opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

Godina 2016.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka kombi vozila

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka hardvera i softvera za server i dve radne stanice

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Radovi na zameni stolarije na objektu Poljoprivrednog fakulteta u Sjenici

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o obustavi postupka javne nabavke

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI
Nabavka cevi za rekonstrukciju vodovoda u ulici Kralja Petra I

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka računarske opreme

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka uglja

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

***

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Usluga humanog hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

***

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka kapitalnog održavanja sportskih terena

Konkursna dokumentacija
Poziv za podošenje ponuda

Odluka u postupku javne nabavke

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka geodetske opreme

Odluka o produženju roka za dostavljanje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI
Nabavka GIS softvera sa pratećim uslugama

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka goriva za potrebe ograna Opštine i Opštinske uprave opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora