E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Kontakt

OPŠTINA SJENICA
Ul. Zmaja od Bosne 1
36310 Sjenica
Radno vrijeme: 7-15h

Tel: 020/741-071
Fax: 020/741-288
E-mail: opstina@sjenica.rs
Web: www.sjenica.rs