E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

JAVNA PREDUZEĆA I USTANOVE

JAVNO PREDUZUĆE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA “SJENICA”
Direktor: Arafat Rahić
Adresa: Kralja Tvrtka I bb
Telefon: 020-741-178
Email adresa: urbanizam.sjenica@gmail.com
Web: https://direkcijasj.rs
Radno vrijeme: 7-15h

***

JKP “VRELA” SJENICA
Direktor: Adnan Gurdaš
Adresa: Rifata Budžovića Trše 17
Telefon: 020-744-077
Email adresa: jkpvrela@gmail.com
Web: https://www.jkpvrela.rs
Radno vrijeme: 7:30-14:30h

***

JKP “SEOSKI VODOVOD” SJENICA
Direktor: Erkan Hadžić
Adresa: Neznanih Junaka bb
Telefon: 020-377-1285
Email adresa: seoski.vodovod@gmail.com
Web: /
Radno vrijeme: 7-20h

***

TURISTIČKA ORGANIZACIJA SJENICA
Direktor: Dinel Eminović
Adresa: Trg Svetozara Markovića BB
Telefon: 020-744-843
Email adresa: info@tosjenica.rs
Web: www.tosjenica.rs
Radno vrijeme: 7-14h

***

USTANOVA ZA SPORT I REKREACIJU SJENICA
Direktor: Ervin Latović
Adresa: Trg Svetozara Markovića bb
Telefon: 020-741-025
Email adresa: sportsjenica@gmail.com
Web: /
Radno vrijeme: 8-22h

***

USTANOVA KULTURE SJENICA
Direktor: Malić Salihagić
Adresa: Trg Svetozara Markovića 8
Telefon: 020-741-047
Email adresa: ustanovakulture@live.com
Web: /
Radno vrijeme: 8-14h

***

BIBLIOTEKA “MUHAMED ABDAGIĆ” SJENICA
Direktor: Ermedin Kolašinac
Adresa: Trg Svetozara Markovića BB
Telefon: 020-5741-976
Email adresa: bibliotekasjenica@live.com
Web: www.biblioteka-sjenica.rs
Radno vrijeme: 7-20h

***

PREŠKOLSKA USTANOVA “MASLAČAK”
Direktor: Minela Biberović
Adresa: Nova bb
Telefon: 020-741-207
Email adresa: vrticmaslacaksj@gmail.com
Web: /
Radno vrijeme: 7-19h

***

REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SELA
Direktor: Esad Hodžić
Adresa: Nova bb
Telefon: 020-741-024
Email adresa: esad.hodzic.rcrps@gmail.com
Web: www.regionalnicentar.org.rs
Radno vrijeme: 7-14h