E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Lica ovlašćena za rješavanje u upravnim stvarima

SLUŽBENA LICA OVLAŠĆENA ZA ODLUČIVANJE U UPRAVNIM STVARIMA

Marija Stojanova rukovodilac odeljenja za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove (na odsustvu radi nege deteta)
Muhedin Fijuljanin šef odseka odeljenja za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove
Refika Metović, rukovodilac odeljenja odeljenja za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove
Osman Karišik, rukovodilac odeljenja za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i zaštitu životne sredine
Zumreta Cucak, rukovodilac odeljenja za društvene delatnosti
Edis Muminović, rukovodilac odeljenja za privredu i razvoj
Ismali Mahmutović, rukovodilac odeljenja za poresku lokalnu administraciju
Azra Kurtanović, rukovodilac odeljenja za inspekcijske poslove
Smajo Skalonjić, rukovodilac odeljenaj za komunalno stambene poslove
Samira Smajović, rukovodilac odeljenja za budžet i finansije
Inspektori: Enes Hodžić komunalni inspektor,
Minela Kalender, turistički inspektor
Mehdija Bibić prosvetni inspektor
Sanjin Džihić građevinski inspektor
Munir Hadžović, poslovi vodoprivrede

SLUŽBENA LICA ZADUŽENA ZA PREDUZIMANJE RADNJI U POSTUPKU PRE DONOŠENJA REŠENJA

Matičari: Ermedin Kolašinac, Marija Kaličanin, Meaz Zenović, Metko Džigal, Nagib Gorčević, Aleksandar Kiković, Rahman Hasić
Nermina Karišik, poslovi radni odnosi zaposlenih i građanjska stanja
Samir Ćućović, poslovi utvrđivanja porodiljskih prava i prava na roditeljski i dečiji dodatak
Ilda Alibašić, šef odseka za dečiju zaštitu
Ulfeta Kurtović Šef odseka za dečiju zaštitu
Binasa Bećković- poslovi praćenja rada javnih ustanova, usluga i aktivnosti u oblasti dečije, socijalne, primarne, zdravstvene zaštite i društvene brige o javnom zdravlju
Belma Burović, poslovi utvrđivanja porodiljskih prava i prava na roditeljski i dečiji dodatak
Aida Ugljanjin, poslovi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja
Nusret Kadušić, inspektor terenske kontrole
Ljubiša Kaličanin, inspektor kancelarijske kontrole
Fetija Bihorac, imovinsko pravni poslovi
Ermedin Muminović, poslovi tehničkog upravljanja imovinom
Adelina Avdić, urbanista
Jasminka Rožajac, šef odseka za sprovođenje objedinjene procedure
Denisa Kurtović, objedinjena procedura upravno – pravni poslovi i poslovi ozakonjena objekata.