E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Planska dokumenta

VAŽEĆI PLANOVI

Četvrte izmene i dopune Plana generalne regulacije naseljenog mesta Sjenica
Usvojen na sednici SO-e Sjenica, 10. 05. 2023., br. odl.06-8/2023-5 (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, br. 9/23)

Izmena Prostornog Plana Opštine Sjenica sa elementima Plana Detaljne Regulacije – Izmeštanje deonice državnog puta Ib reda br. 29
Usvojen na sednici SO-e Sjenica, 07. 09. 2022., br. odl.06-31/2022-18 (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, br. 10/22)

Treće izmene i dopune Plana generalne regulacije naseljenog mesta Sjenica
Usvojen na sednici SO-e Sjenica, 09. 12. 2021., br. odl.06-38/2021-26-2 (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, br. 26/2021)

Prostorni plan opštine Sjenica
Usvojen na sednici SO-e Sjenica, 08. 11. 2013., br. odl. 06-16/13-09 (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, br. 7/2013)

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Sjenica
Usvojen na sednici SO-e Sjenica, 20. 10. 2014., br. odl. 06-14/2014-2 (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, br. 6/2014)

Plan detaljne regulacije za Blok 1.6. prema GUP-u Sjenice
Usvojen na sednici SO-e Sjenica, 16. 12. 2010., br. odl. 06-18/2010-12-1 (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, br. 10/2010)

Plan detaljne regulacije – Prva faza – za regulaciju rečnog korita reke Grabovice u Sjenici
Usvojen na sednici SO-e Sjenica, 09. 03. 2012., br. odl. 06-3/2012-13 (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, br. 1/2012)

Plan detaljne regulacije Biatlon centra “Žari” u Sjenici – Prva faza
Usvojen na sednici SO-e Sjenica, 18. 12. 2013., br. odl. 06-18/2013-13 („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, br. 8/2013)

Plan detaljne regulacije Biatlon centra “Žari” u Sjenici – Druga faza
Usvojen na sednici SO-e Sjenica, 17. 04. 2015., br. odl. 06-04/2015-2 („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, br. 5/2015)

Plan detaljne regulacije saobraćajnice između ul. Maksima Gorkog i Pešterske
Usvojen na sednici SO-e Sjenica, 17. 12. 2009., br. odl. 06-24/09-14 (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, br. 11/2009)

Plan detaljne regulacije lokacije “Fekovića brdo” – Deo naselja uz put Sjenica – Uvac
Usvojen na sednici SO-e, 14. 08. 2015., br. odl. 06-8/2015-9 („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, br. 8/2015)

***

POTVRĐENI URBANISTIČKI PROJEKTI

[07.02.2023.] URBANISTIČKI PROJEKAT
Za izgradnju objekata turističke namene na kp. br. 1013 KO Krstac

***

[03.10.2022.] URBANISTIČKI PROJEKAT
Za uređenje i preparcelaciju kat. parcele br. 3254, 3253, 3247 i 3256/2 KO Sjenica

***

[07.02.2022.] URBANISTIČKI PROJEKAT
Za izgradnju objekta osnovne škole na k.p. br. 2351, Ko Mašoviće

***

[07.02.2022.] URBANISTIČKI PROJEKAT
Za uređenje i izgradnju džamie u Tuzinju na kp. br. 1139 KO Sjenica, Opština Sjenica

***

[07.02.2022.] URBANISTIČKI PROJEKAT
Za uređenje i izgradnju džamie u Sjenici na kp. br. 2427/102, 2427/107 KO Sjenica

***

[12.01.2022.] URBANISTIČKI PROJEKAT
Za izgradnju objekata turističke namene na kp. br. 443 KO Družiniće

***

[29.12.2021.] URBANISTIČKI PROJEKAT
Za izgradnju O.Š. “Svetozar Marković” u Sjenici na kp br. 123/1 i 347 KO Sjenica

***

[29.12.2021.] URBANISTIČKI PROJEKAT
Za izgradnju ženske medrese (srednja stručna škola) i ženski studenski dom (internat), na k.p. br. k.p br. 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2245/93, 2245/94, 2263/8, 2263/9 KO Sjenica

***

[16.07.2021.] Za izgradnju objekata turističke namene k.p br. 1161, 1162, 1163 KO Gornje Lopiže 

***

[16.07.2021.] Za uređenje i preparcelaciju kat.parcele br.1307, 1308 i 1309 KO Šušure, za izgradnju turističkog naselja

***

[02.10.2020.] Urbanistički projekat za izgradnju fiskulturne sale osnovne škole “Sveti Sava” Bare na k.p. br. 2056, 2059, 2060 i deo 2058 KO Višnjeva

Urbanistički objekat

***

[11.09.2020.] Urbanistički projekat za izgradnju objekata turističke namene na kat parceli broj 4294/2 KO Ursule

Urbanistički objekat

***

[09.09.2020.] Urbanistički projekat Stambeno-poslovni objekat i džamija u ulici Novoj, na kat. parcelama broj 2252/15, 2252/16 i 2252/17 KO Sjenica

Urbanistički objekat

***

[09.09.2020.] Urbanistički projekat za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije kat.parcele broj 3327/2, KO Sjenica, za lociranjei izgradnju objekta škole Kur’ana, sa dodatnim sadržajima

Urbanistički objekat

***

Urbanistički projekat za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije kat.parcele broj 1826/34, KO Sjenica, za lociranjei izgradnju objekta za klanje, preradu i rasecanje mesa papkara u ulici Jablaničkoj u Sjenici

Urbanistički projekat
Potvrda

***

Projekat Osnovne škole “Svetozar Marković”, kp 123/1 i 347, KO Sjenica
Potvrda urbanističkog projekta
UP Osnovna škola

***

Projekat preparcelacije k.p. br. 944/1 i 976/2, KO Sjenica – Vilenjak
UP Vilenjak