E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Organizacione jedinice

Odeljenje za privredu i razvoj
Rukovodilac odeljenja: Edis Muminović
e-pošta: edis.muminovic@sjenica.rs
Telefon: 064 809 67 83

Odeljenje za budžet i finansije
Rukovodilac odeljenja: Samira Smajović
e-pošta: trezor@sjenica.rs
Telefon: 020 741 233

Odeljenje za lokalnu poresku administraciju
Rukovodilac odeljenja: Ljubiša Kaličanin
e-pošta: lpa@sjenica.rs
Telefon: 020 744 852

Odeljenje za urbanizam, imovinsko pravne poslove i zaštitu životne sredine
Rukovodilac odeljenja: Osman Karišik
e-pošta: osman.karisik@sjenica.rs
Telefon: 063 822 20 68

Odeljenje za komunalno – stambene poslove
Rukovodilac odeljenja: Smajo Skalonjić
e-pošta: smajo.skalonjic@sjenica.rs

Odeljenje za društvene delatnosti
Rukovodilac odeljenja: Ulfefa Kurtović
e-pošta: ulfeta.kurtovic@sjenica.rs
Telefon: 020 741 016

Odeljenje za inspekcijske poslove
Rukovodilac odeljenja: Azra Kurtanović
e-pošta: azra.kurtanovic@sjenica.rs
Telefon: 064 809 67 56

Odeljenje za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove
Rukovodilac odeljenja: Marija Petaković
e-pošta: marija.stojanova@sjenica.rs
Telefon: 066 809 67 66