E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Geografski položaj

Sjenica je gradić i istoimena opština koja se nalazi u jugozapadnom dijelu Srbije, na prostranoj Sjeničko-Pešterskoj visoravni i u geografskom pogledu smještena je u centralnom dijelu Sandžaka.

Sam grad prostire se sa desne strane rijeke Uvac i smješten je duž rijeke Grabovice, u prostranoj Sjeničkoj kotlini, na nadmorskoj visini 1.000-1.030 m.

Po površini (1.059 km kvadratnih) Sjenica je jedna od najvećih opština u Srbiji.

Sjenički kraj se nalazi u planinskom okruženju Golije (1.833 m), Jadovnika (1.733 m), Ozrena (1.693 m), Zlatara (1.625 m), Giljeve (1.617 m), Žilindara (1.616 m), Javora (1.519 m), Ninaje (1.362 m), Jaruta (1.428 m) i drugih planinskih vijenaca, s jedne, i prostranih kotlina Sjeničkog, Pešterskog (Ugljanskog), Koštanskog i drugih polja.

Graniči se sa opštinama Bijelo Polje (Crna Gora), Prijepolje, Tutin, Novi Pazar, Ivanjica i Nova Varoš.

Područje Sjeničko-Pešterske visoravni obiluje izuzetno velikim prirodnim potencijalima, pogodnim posebno za razvoj poljoprivrede i stočarstva, kao i značajnim rudnim bogatstvom (velikim nalazištima mrko – lignitskog uglja).

Pored ostalih svojih specifičnosti, Sjenica je u Evropi poznata i kao jedno od najhladnijih naseljenih mjesta. Zime u Sjenici su duge i hladne a niske temperature nekada znaju potrajati danima (u januaru 2005. godine u Sjenici je zabilježena i nezvanično najniža temperatura u Srbiji od minus 42 stepena Celzijusova). Zvanično, najniža izmjerena temperatura u Sjenici od minus 39 stepeni Celzijusovih zabilježena je 26. januara 2006. godine, u Krajukića Bunarima. U samoj Sjenici, 26. januara 1954. godine izmjereno je -38,4 stepena Celzijusovih.

Izuzetne prirodne pogodnosti i razvijena tradicija zimskih sportova, područje opštine Sjenica čini jednim od najvećih potencijala za razvoj zimskog sportskog, kao i ljetnjeg rekreativnog i izletišnog turizma, na području Republike Srbije i šire. U tom smislu, Sjenica raspolaže sa većim brojem ski staza, kao i sa Nacionalnim biatlon centrom Žari.

Od ostalih potencijala izdvajaju se rezervati prirode Uvac, Gutavica i Paljevine, Sjeničko jezero, veliko Peštersko polje, Ušački pećinski sistem, Tubića pećina, Baždarska pećina, meandri rijeke Vape, kao i mnogobrojna arheološka nalazišta i lokaliteti.