E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Informacije od javnog značaja

Lice određeno za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja opštinskog vijeća je Samiha Muminović

Lice određeno za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja predsednika opštine je Dalan Pašić

Lice određeno za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Skupštini opštine opštine Sjenica je Svetolik Vukašinović, dipl. prav, sekretar Skupštine opštine

Lice određeno za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Opštinskoj upravi opštine Sjenica je Marija Petaković, dipl. prav, rukovodilac Odelјenje za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove

Lice određeno za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Opštinskoj upravi opštine Sjenica je Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog

Adresa I kontakt podaci:

Samiha Muminović
Opština Sjenica
Ul. Zmaja od Bosne, br 1.
36310 Sjenica
Tel. 064 809 68 30
E-mail: samiha.papic@sjenica.rs

Dalan Pašić
Opština Sjenica
Ul. Zmaja od Bosne, br 1.
36310 Sjenica
Tel. 064 89 30 233
E-mail: dalan.pasic@sjenica.rs

Svetolik Vukašinović
Opština Sjenica
Ul. Zmaja od Bosne, br 1.
36310 Sjenica
Tel. 064 89 30 231
E-mail: svetolik.vukasinovic@sjenica.rs

Marija Petaković
Opština Sjenica
Ul. Zmaja od Bosne, br 1.
36310 Sjenica
Tel. 064 809 67 66
E-mail: marija.stojanova@sjenica.rs

Muhedin Fijuljanin
Opština Sjenica
Ul. Zmaja od Bosne, br 1.
36310 Sjenica
Tel. 064 809 67 61
E-mail: muhedin.fijuljanin@sjenica.rs

Zahtev za slobodan pristup informaciji od javnog znacaja – srp.
Zahtjev za slobodan pristup informaciji od javnog znacaja – bos.
Zalba kada se nije postupilo u celosti po zahtevu trazioca – srp.
Zalba kada se nije postupilo u cjelosti po zahtjevu trazioca – bos.
Žalba protiv odluke kojom je odbijen zahtjev – bos.
Žalba protiv odluke kojom je odbijen zahtev – srp.