E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

GRAĐEVINSKE DOZVOLE – Doneti zaključci

2017.

ZAKLJUČCI
Red.
Br.
Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Predmet
1. 351-14/16 Ramo Zuković 20.01.2016. god. Pogledaj
2. 351-69/16 Hivzo Nuhović 17.06.2016. god. Pogledaj
3.  351-363/16 Arhitekt d.o.o 18.10.2016. god. Pogledaj
 4. 351-306/16 Merović Eldar 18.10.2016. god. Pogledaj
5. 351-171/16 Daglar Mevlida 18.10.2016. god. Pogledaj
6. 351-396/16 Telenor d.o.o 31.10.2016. god. Pogledaj