E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

EMS: Počinje sječa rastinja u zaštitnom pojasu dalekovoda

Akcionarsko društvo “Elektromreža Srbije” Beograd -Jedinica održavanja  Područja prenosnog sistema Kruševac počeće 15. februara tekuće godine sa radovima na sječi rastinja i proširenju u zaštitnom pojasu dalekovoda 110kV, odnosno u blizini i ispod faznih provodnika DV 189 TS Novi Pazar 1-TS Sjenica. 

S toga se obavještavaju  vlasnici i korisnici na teritoriji opštinske uprave Sjenica, čije se parcele nalaze u zaštitnom pojasu dalekovoda da nakon sječe šuma preuzmu i sklone posječeno rastinje i stabla. 
 
“Vlasnici parcela ne smiju da zasađuju rastinje-drveće, niti da grade objekte u blizini, ispod i iznad dalekovoda, da ne bi ugrozili rad dalekovoda suprotno Zakonu o energetici, tehničkim i drugim propisima” navodi se u Obavještenju EMS.
 
Nepostupanje u skladu sa obavještenjem povlači prekršajnu odgovornost u skladu sa Zakonom o energetici.