E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Formiran Štab za vanredne situacije opštine Sjenica (FOTO)

Četvrta sjednica Opštinskog vijeća opštine Sjenica na kojoj je formiran Štab za vanredne situacije, održana je danas. Komandant Štaba  po funkciji je predsjednik Opštine Munib Mujagić, zamjenik Zdenko Kočović, a načelnik Selim Hukić.  Za članove su imenovani predstavnici vojske, policije, javno-komunalnih preduzeća, te  članovi Opštinskog  vijeća koji su resorno zaduženi za oblasti koje spadaju u nadležnost Štaba.
Zadatak novoformiranog Štaba će biti da vodi računa o zaštiti zdravlja, života i imovine svih građana opštine Sjenica, sa posebnim akcentom na trenutnu epidemiološku situaciju u veza sa zaraznom bolešću COVID-19.  Kako je istaknuto, cilj je da se u narednom talasu epidemije izbjegne scenario prethodnog, kada je naša opština pretrpjela velike posljedice.
Vijeće je, između ostalog uputilo i Zahtjev Domu zdravlja za dostavljanje informacije o kadrovskoj popunjenosti, posebno specijalizacija, kako bi se obezbijedili što bolji uslovi za rad Doma zdravlja Sjenica i unaprijedila zdravstvena usluga. Također, s istim ciljem, zatražena je i informacija o stanju i organizaciji seoskih ambulanti.
Osim ovoga, vijećnici su razmatrali i brojne zahtjeve fizičkih i pravnih lica.