E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Gradski adresar

JAVNO PREDUZUĆE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA “SJENICA”

Adresa: Trg Svetozara Markovića BB
Telefon: 020-741-178
Email adresa: urbanizam.sjenica@gmail.com
Web: /
Radno vrijeme: 7-14h


JKP “VRELA” SJENICA

Adresa: Milorada Jovanovića bb
Telefon: 020-744-077
Email adresa: jkpvrela@hotmail.rs
Web: /
Radno vrijeme: 7:30-14:30h


JKP “SEOSKI VODOVOD” SJENICA

Adresa: Neznanih Junaka bb
Telefon: 020-377-1285
Email adresa: seoski.vodovod@gmail.com
Web: /
Radno vrijeme: 7-20h


TURISTIČKA ORGANIZACIJA SJENICA

Adresa: Trg Svetozara Markovića BB
Telefon: 020-744-843
Email adresa: info@turizamsjenica.com
Web: www.turizamsjenica.com
Radno vrijeme: 7-14h


USTANOVA ZA SPORT I REKREACIJU SJENICA

Adresa: Trg Svetozara Markovića bb
Telefon: 020-741-025
Email adresa: ustanovazasportirekreaciju@hotmail.com
Web: /
Radno vrijeme: 8-22h


USTANOVA KULTURE SJENICA

Adresa: Trg Svetozara Markovića 8
Telefon: 020-741-047
Email adresa: ustanovakulture@live.com
Web: /
Radno vrijeme: 8-14h


BIBLIOTEKA “MUHAMED ABDAGIĆ” SJENICA

Adresa: Trg Svetozara Markovića BB
Telefon: 020-5741-976
Email adresa: bibliotekasjenica@live.com
Web: /
Radno vrijeme: 7-20h


PREŠKOLSKA USTANOVA “MASLAČAK”

Adresa: Nova bb
Telefon: 020-741-207
Email adresa: vrticmaslacaksj@gmail.com
Web: /
Radno vrijeme: 7-19h


REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SELA

Adresa: Nova bb
Telefon: 020-741-024
Email adresa: esad.hodzic.rcrps@gmail.com
Web: www.regionalnicentar.org.rs
Radno vrijeme: 7-14h


TEHNIČKO-POLJOPRIVREDNA ŠKOLA

Adresa: Save Kovačevića 15
Telefon:
Email adresa: direktor.tpss@gmail.com
Web: www.tpssjenica.com
Radno vrijeme: 7-20h


GIMNAZIJA “JEZDIMIR LOVIĆ” SJENICA

Adresa: Save Kovačevića 15
Telefon: 020-741-053
Email adresa: gimnazijasjenica@yahoo.com
Web: /
Radno vrijeme: 7-20h


OSNOVNA ŠKOLA “12. DECEMBAR” SJENICA

Adresa: Nova bb
Telefon: 020-741-185
Email adresa: osnskola@yahoo.com
Web: /
Radno vrijeme: 7-20h


OSNOVNA ŠKOLA “SVETOZAR MARKOVIĆ” SJENICA

Adresa: Javorska 1
Telefon: 020-741-037
Email adresa: svmarkov@verat.net
Web: www.ossvetozarmarkovic.info
Radno vrijeme: 7-20h


DOM ZDRAVLJA SJENICA

Adresa: Tadije Andrića 10
Telefon: 020-741-094
Email adresa: domzdravljasj@open.telekom.rs
Web: /
Radno vrijeme: 0-24


CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Adresa: Kralja Petra I bb
Telefon: 020-741-206
Email adresa: sjenica.csr@minrzs.gov.rs
Web: /
Radno vrijeme: 7-15