E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Izdati lokacijski uslovi

2017.

Red.
Br.
Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Predmet
7. 353 – 43/17 Karišik Muriz 27.03.2017. Pogledaj
6. 353 – 20/17. Hadžajlić Nazim 24.02.2017. Pogledaj
5. 353 – 2/17 Ugljanin Ifet 24.02.2017. Pogledaj
4. 353 – 41/17 Mahmutović Hajrudin 24.02.2017. Pogledaj
3. 353 – 9/17 Dacić Selim 24.02.2017. Pogledaj
2. 353 – 270/16 GENS-COOP-a d.o.o. 09.01.2017. Pogledaj
1. 353 – 304/16 DUNP – Opština Sjenica 09.01.2017. Pogledaj

 

Godina 2016.

Red.
Br.
Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Predmet
1. 353-2/16 Brahović Ajla 04.08.2016. Pogledaj
2. 353-70/16 Gobeljić Miloš 04.08.2016. Pogledaj
3. 353-94/16 Tarić Samir 04.08.2016. Pogledaj
4.  353-44/16 JU “Turistička organizacija” 04.08.2016. Pogledaj
5.  353-26/16 Fazlić Taip 04.08.2016. Pogledaj
6.  353-122/16 Zagrađanin Rajko 04.08.2016. Pogledaj
7.  353-58/16 Vejsilović Ifet 04.08.2016. Pogledaj
8.  353-39/16  Kasumović Šefkija 04.08.2016. Pogledaj
9.  353-201/16 ZES-KOTON d.o.o. 11.10.2016. Pogledaj
10. 353-200/16 Ibrović Nejma 11.10.2016. Pogledaj
11. 353-149/16 Telenor d.o.o 11.10.2016. Pogledaj
12. 353-180/16 ARHITEKT d.o.o. 11.10.2016. Pogledaj
13. 353-138/16 Gobeljić Ljubisav 11.10.2016. Pogledaj
14. 353-208/16 Islamska zajednica Srbije 11.10.2016. Pogledaj
15. 353-70/16 Gobeljić Miloš 11.10.2016. Pogledaj
 16. 353-220/16 Šaljić Edin 11.10.2016. Pogledaj
17. 353-22/16 Daglar Mevlida 11.10.2016. Pogledaj
 18. 353-144/16  Tahirović Sead 11.10.2016. Pogledaj
 19. 353-88/16 Opština Sjenica 11.10.2016. Pogledaj
 20. 353-27/16 Kalender Mersid 11.10.2016. Pogledaj
21. 353-46/16 Fijuljanin Sulejman 11.10.2016. Pogledaj
 22. 353-95/16 Halilović Bisera 11.10.2016. Pogledaj
 23. 353-129/16 Kugić Izudin 11.10.2016. Pogledaj
24. 353-133/16 Metović Eldar 11.10.2016. Pogledaj
 25.  353-38/16 Opština Sjenica 11.10.2016. Pogledaj
 26. 353-59/16 Zornić Esad 11.10.2016. Pogledaj
27. 353-279/16 SZTR Mlekara “Korzo” 16.12.2016. Pogledaj
28. 353-264/16 Karišik Mustafa 16.12.2016. Pogledaj
29. 353-317/16 “EKOL-MILK 2016” DOO 26.12.2016. Pogledaj