E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Izmene rešenja

Godina 2019.

Red.
Br.
Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Predmet
1. 353-98/19 Opština Sjenica 03.07.2019. Pogledaj