E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Komunalna inspekcija

Kontrolne liste

Godina 2020.

Godina 2019.

Godina 2018.

Godina 2017.

Izveštaj o radu komunalnog inspektora za 2017. godinu

Izveštaj rada komunalne inspekcije u brojkama – za 2017. godinu

Ukupno rešeno predmeta 142
Po zatevu stranke 43
Pokrenuto po službenoj dužnosti 99
Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka 23
Dozvola za izvršenje rešenja 0

Godina 2016.

Izveštaj rada komunalne inspekcije u brojkama – za 2016. godinu

Ukupno rešeno predmeta 32
Po zatevu stranke 182
Pokrenuto po službenoj dužnosti 150
Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka 6
Dozvola za izvršenje rešenja 36
error: :)