E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Namjenski račun za donacije u borbi protiv pandemije COVID- 19

Štab za vanredne situacije opštine Sjenica otvorio je namjenski  račun za uplatu sredstava za pomoć građanima  usljed pandemije COVID- 19.

Sva prikupljena sredstva biće usmjerena Domu zdravlja u Sjenici,  s ciljem nabavke neophodne medicinske opreme i materijala, kako bi se pacijenti adekvatno zbrinuli.

U zavisnosti u kojoj valuti uplaćujete sredstva, koristite jednu od sledećih instrukcija: