E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se građani opštine Sjenica da je, u okviru aktivnosti na izradi i ažuriranju Adresnog registra u Republici Srbiji, Skupština opštine Sjenica izradila Predlog odluke o nazivima ulica, trgova i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji opštine Sjenica.

Predlog odluke prošao je svu predviđenu proceduru i dobio saglasnost nadležnog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Odlukom se, po prvi put u istoriji Sjenice, na pravovaljan način uređuje pitanje naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na celokupnom području naše opštine.

Pozivaju se svi građani Sjenice zainteresovani za ovu problematiku da se o detaljima ove odluke i novim nazivima ulica na teritoriji opštine Sjenica mogu upoznati u prostorijama Opštine Sjenica, u kancelarijama br. 40 i 39, u periodu od 23. do 30. oktobra 2019. godine.

SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA

Predsednik Skupštine opštine
Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog